Lekkasje og alarm – uhellene i uke 15
John Økland
24. mai 2019
Lekkasje og alarm – uhellene i uke 15
John Økland
24. mai 2019

28.mars
Equinor
Kristin/Tyrihans
Ved oppstart av jobb på plattformens nedre dekk merket arbeidslaget en sterk lukt i området. Det ble avdekket at det kom kondensat/olje/gass fra et automatisk prøvetakningskabinett for kondensat fra test separator. Områdeansvarlig åpnet dør til kabinett og fikk bekreftet at det var en lekkasje. SKR fikk umiddelbart etter inn høy-høy alarm på linjedetektor over skapet, som følge av avdampning fra kondensatsølet i skapet. Operatører fikk stengt av tilførsel samt utløp av kabinett og startet umiddelbart spyling og avsperring av området. Trend på punktdetektorer i nærheten viser et lite utslag fra kl. 11.44 (for liten konsentrasjon til å gi alarm/aksjon). Dette kombinert med at total mengde kondensat er anslått til ca. 50 liter gir grunnlag for å estimere lekkasjeraten til rundt 0.005 kg/s. Hendelsen medførte ikke utslipp til sjø. Personell i området (uten åndedrettsvern) ble kortvarig eksponert for avdampning fra kondensatet. Under arbeidet med å identifisere og stenge av lekkasjen ble åndedrettsvern benyttet. Eksponert personell er fulgt opp av HMS-leder og loggført, iht krav, der vi ikke kan utelukke eksponering av hydrokarboner med en negativ helsemessig effekt på lang sikt. Saken følges videre opp i vår system for uønskede hendelser.

1. april
Statoil
Statfjord A
Kl 08:41 kom en heatdetektor inn med alarm i M3, det medførte ESD2 og deluge i M3. For å få personellkontroll og avklare situasjonen, ble generell alarm aktivert med mønstring. POB kontroll var raskt på plass, og området M3 ble klarert. Kl 09:10 ble situasjonen normalisert. Grunnen til alarm fra heatdetektor er verifisert til
å være teknisk feil på detektor.

29.mars
Equinor
Gjøkåsen Deep
West Hercules
Observerte bortfall av teknisk styring på 1 av 2 systemer som håndterer kraftoverføring til 8 propell generatorer. Den tekniske feilen oppsto i et kretskort enhet. Kraftoverføringssystemet er designet og satt opp med redundans for å kunne ivareta posisjoneringen ved eventuell svikt som her ble erfart. Riggen hadde full kraftoverføring på
alle 8 propell generatorene men valgte på grunn av prognosert værforhold å stoppe operasjonen, fortrenge stigerøret til sjøvann for å kunne iverksette ytterligere tiltak dersom behov. Feilen ble identifisert og utbedret. Total tid for stopp i operasjon var 3,5 timer.

31.mars
Equinor
Veslefrikk B
Under normal drift av produksjonsanleggene på Veslefrikk A og B ble det i Mars 2019 sluppet til sjø produsert vann med et forhøyet olje i vann innhold, utover utslippstillatelsen på 30 mg./liter. Gjennomsnittet for måneden ble 31,8 mg./liter. Årsakene er sammensatte, og blir beskrevet i Synergisak 1575614 – med tilhørende tiltak.

4.april
Vår Energi
Goliat FPSO
I forbindelse med klargjøring av pre-heater, medførte feilkobling av avblødningsslange til at en liten mengde gass ble blødd til friluft. En detektor med max 29,5 % LEL, og en detektor i feil i samme område gav ESD 2.0, med GA og mønstring.

4.april
Lundin Norway
Edvard Grieg-plattformen
Motvekt (57,17 kg) på slagsaks løsnet under bruk og falt ned ca 1 meter til gulv inne på
isolasjonsverksted. Fallenergi ca. 561 J.