Lynet skapte trøbbel på Goliat
John Økland
15. oktober 2018
Foto: Vår Energi
Lynet skapte trøbbel på Goliat
John Økland
15. oktober 2018

Dårlig vær skapte i august problemer på Goliat-feltet.

Det var den 1. august at lynnedslag på land førte til tap av kommunikasjon subsea, etter en strømdipp.

«Ved tap av kommunikasjon, skal automatikken sette alle brønner i «fail safe», som betyr at lavtrykkshydraulikken og ventilene til hver enkelt brønn stenges. I tillegg fryses siste avleste verdi i kontrollsystemet i sentralt kontrollrom. Ved fryste verdier ser det ut som at alle brønnene produserte slik de gjorde før strømdippen», heter det i varselet til myndighetene.

«Pga. mye lyn på land ble det besluttet å starte turbinen på diesel før reetablering av kommunikasjonen subsea. Mens det pågikk arbeid med å få i gang turbinen, ble det oppdaget at flowline 2-trykket økte, men uten kommunikasjon kunne en ikke finne årsaken. Trykket ble tatt ned i flowlinen ved å åpne topside-chokene for å sende det akkumulerte trykket i fakkel. Etter at trykket var stabilisert, ble topside-chokene stengt. Kort tid etter økte trykket i linjen igjen. Da turbinen var startet, kom kommunikasjon subsea tilbake og klargjøring ble påbegynt for oppstart av vanninjeksjon og oljeproduksjon. Under klargjøring ble brønn E3 funnet produserende ved samme rate som den gjorde før nedstengning. Rate på 10 m3/h med olje og 1500 m3/h med gass. Totalt ca. 250 fat olje ble produsert før brønnen ble stengt. Subsea Control Modul (SCM) på brønn E3 er planlagt byttet under IMR-kampanje i september 2018».

Det vil bli iverksatt intern minigransking av hendelsen. Årsaker til hendelsen vil bli kartlagt under i granskingen.