Maersk Interceptor borer Kark for Aker BP
Glenn Stangeland
22. mai 2019
Foto: Aker BP
Maersk Interceptor borer Kark for Aker BP
Glenn Stangeland
22. mai 2019

Aker BP vil bruke Maersk Interceptor til å bore letebrønnen Kark, 21 kilometer sør for Tambar og 30 kilometer nord for Ekofisk feltsenter.

«Operasjonen, som inkluderer boring (hovedbrønn og potensielt 2 sidesteg), brønntesting og tilbakeplugging, er planlagt startet opp tidligst siste halvdel av august og vare i 196 dager», skriver operatøren i en søknad til Miljødirektoratet.

Kark er planlagt boret til et relativt stort dyp, og reservoaret har høy temperatur og trykk.

Brønnen skal bores med Maersk Interceptor og tidligste oppstart for leteboringen er 19. august 2019.

«Primært formål med letebrønn 2/1-17 S Kark er å undersøke hydrokarbonpotensialet i grunnmarine Gyda-sandsteiner av øvre Jura alder (Ulaformasjonen), med sekundært mål i dypereliggende reservoarer som Eldfisk- og Bryneformasjonen, samt Skagerrakformasjonen av Trias alder. Dersom olje-vannkontakten ikke påtreffes planlegges det å bore et geologisk sidesteg mot nordvest, og dersom et potensielt funn blir vurdert som kommersielt planlegges ytterligere et geologisk sidesteg for å teste det sørlige segmentet av Karkprospektet.»