Måtte kutte borestreng på Oseberg
Glenn Stangeland
20. november 2018
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Måtte kutte borestreng på Oseberg
Glenn Stangeland
20. november 2018

21. september måtte Equinor kutte en borestreng som satte seg fast på Oseberg Sør.

Slik beskriver selskapet hendelsen i sitt varsel til Ptil:

«I forbindelse med boring av 8 1⁄2 ‘’ seksjon i brønn F17C satte borestreng seg fast. Det ble gjort flere forsøk for å få borestrengen løs uten at dette lykkes. Strengen ble kuttet på 5048 m målt dyp. En radioaktiv kilde i bunnhullstrengen er forlatt i brønnen. Videre plan er nå å sementere. Hendelsen rapporteres og følges opp mot Statens Strålevern.»