Meldingen som startet Gjøkåsen-spekulasjonene
Glenn Stangeland
29. mars 2019
Foto: Equinor
Meldingen som startet Gjøkåsen-spekulasjonene
Glenn Stangeland
29. mars 2019

Har Equinor gjort et betydelig funn i Gjøkåsen-prospektet i Barentshavet?

En brønnhendelse på West Hercules kombinert med økt trafikk av supplybåter har ført til spekulasjoner om det.

Her er uansett en sladdet versjon av meldingen som startet spekulasjonene, sendt til Ptil fra Equinor:

«Brønn NO 7132/2-2 ble boret til TD på … ( …seksjon med …. oljebasert slam). Man startet å sirkulere brønnen ren før utrekking av borestrengen. Under sirkulering av brønnen med borekronen på …. ble det observert økning av gassnivået i retur slammet fra …. til …. med stigende trend. Slampumpene ble slått av og brønnen stengt inne med BOP (øvre annular). Ved innstegning av brønnen hadde gassmålingene økt til …. . Etter innstengning av brønnen og slampumpene avslått ble gassnivå målt til …. i header-box (statisk tilstand på slamsystemet). Det ble ikke observert volum økning i aktiv slamsystem før innstegning av brønnen. Innstegningstrykk som ble avlest var følgende; ………….. Det ble igangsett sirkulering av brønnen ihht Borers metode første sirkulasjon der det ble observert gassmåling på maksimum ….. og avtagende trend etter poor-boy degasser. Borers metode andre sirkulasjon med drepevæske på …… oljebasert slam vil bli utført for å stabilisere og normalisere brønnen.»

– Vi fikk noe gassinnsig inn i brønnen, og avbrøt operasjonen et par dager, men har siden vært tilbake med pågående operasjoner. Ptil-meldingen er fra en situasjon av mindre alvorlig karakter, men som var slik at vi orienterte myndighetene om det og om hvordan saken var håndtert. Utover det er det ikke noe nytt fra oss før brønnen er ferdig og resultatet da meldes som det pleier via OD, opplyser informasjonssjef Morten Eek i Equinor overfor petro.no.

Brønnhendelsen ble først omtalt av Upstream.