Miljødirektoratet snur – Equinor får bore sidesteg i Echino Sør
Glenn Stangeland
11. oktober 2019
Foto: Odfjell Drilling
Miljødirektoratet snur – Equinor får bore sidesteg i Echino Sør
Glenn Stangeland
11. oktober 2019

Miljødirektoratet avslo opprinnelig Equinor sin søknad om å bore et sidesteg i Echino Sør-brønnen i Nordsjøen. Men operatøren klaget, og nå har direktoratet snudd og likevel gitt tillatelsen.

«Equinor har levert nye opplysninger vedrørende utblåsningsrater og oljedrift. Miljødirektoratet endrer vedtaket på bakgrunn av de nye opplysningene og endret
tillatelse er vedlagt. Miljødirektoratet mener det er kritikkverdig at nye og vesentlige opplysninger vedrørende utblåsningsrater, strandingsmengder og miljørisiko først blir gjort tilgjengelig i etterkant av vår saksbehandling. Dette vanskeliggjør vår saksbehandling, og undergraver høringsprosessen», skriver direktoratet i omgjøringen.

Equinor har også fått samtykke til å bore sidesteget av Petroleumstilsynet.

Miljødirektoratets begrunnelse for avslaget var at en eventuell utblåsning vil føre til store naturødeleggelser, og det skal ha vært første gang direktoratet stoppet en brønn på denne måten.

Det er tidligere boret 22 letebrønner i lisens 090. Ifølge operatøren har alle disse hatt samme jurassiske letemål som for Echino Sør, og i prospekter av samme type struktur med liknende trykkforhold og hydrokarbonfase.

Videre opplyste selskapet i sin klage at det er planlagt flere letebrønner i samme området de neste årene, og at et avslag vil kunne ramme disse planene hardt.

«Dersom avslaget for Echino Sør medfører presedens for avslag for nevnte brønner, vil konsekvensen bli en betydelig begrensning i tilførsel av nye oljeressurser til Fram-infrastrukturen. Bortfall av inntekter er beregnet til mellom 5-15 milliarder kroner.»

 

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
Stavanger 6.-7. november
Se program og deltakerliste og meld deg på her!