Moxnes:  – Ikke akseptabelt å droppe oppryddingen på Statfjord
Glenn Stangeland
18. oktober 2019
Foto: Nei til EU
Moxnes:  – Ikke akseptabelt å droppe oppryddingen på Statfjord
Glenn Stangeland
18. oktober 2019

Greenpeace-aksjonister tok seg denne uken om bord på to oljeplattformer i Nordsjøen for å protestere mot Shells planer om å forlate understellene til havs når Brent-installasjonene fjernes.

Samtidig har Equinor liknende planer for betongfundamentet på Statfjord A-plattformen, som etter planen skal tas ut av produksjon i 2022 og deretter fjernes.

– Huler ut regelverket

Rødts Bjørnar Moxnes mener det er et dårlig alternativ å la understellene stå igjen når gamle felt stenges ned.

– Jeg forventer at statsråden følger OSPAR-konvensjonen på norsk sokkel og ikke lar situasjonen på Brent-feltet sette en ny standard, sier Moxnes til petro.no.

– Det er klare regler for at oljeselskapene skal rydde opp etter seg, men regelverket begynner nå å bli uthulet. Jeg antar at det også på Statfjord er miljøgifter og råolje inne i fundamentene som kan lekke ut og true sårbare fiskebestander ytterligere. Det er ikke en akseptabel forretningsstrategi å droppe å rydde opp etter seg når jobben er ferdig. Jeg er bekymret for at dette blir mer utbredt for å holde profitten oppe i en tid der økt tilgang på fornybar energi gjør at oljeprisene faller.

Freibergs svar til Stortinget

Norske myndigheter har støttet Shell sine planer, og Moxnes ba olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg forklare hvorfor.

Her er et utdrag av statsrådens svar til Stortinget:

«En av plattformene på feltet har stålunderstell som er festet på betongbaser under havbunnen, og tre av plattformene har betongunderstell. Selskapene har etter mer enn 10 års arbeid og analyser av mulige disponeringsløsninger, der også offentlige høringer har vært gjennomført i flere omganger, anbefalt å etterlate stålunderstellet på den ene innretningen og betongunderstellet på de tre andre innretningene på feltet. Topsiden på alle innretningene fjernes og tas til land for opphugging.

Før britiske myndigheter tillater at deler av en innretning kan etterlates under unntaksordningen i OSPAR-konvensjonen, skal øvrige OSPAR-land konsulteres. Denne prosessen pågår nå. Ut fra det faktagrunnlaget som er forelagt oss, har vi funnet å kunne støtte britenes anbefaling», skriver statsråden.

– Min bekymringen blir forsterket av det Freiberg skriver om Brent-feltet: «Slike understell kan etter en samlet vurdering av risiko, miljøhensyn, tilgang på teknologi, samfunnsmessige hensyn og kostnader tillates etterlatt av nasjonalstatens kompetente myndigheter.» Her mistenker jeg at kostnader har vært det tellende i vurderingen. Det skal det være 11.000 tonn råolje og miljøgifter i fundamentene på Brent-feltet. Over tid vil fundamentene brytes ned og dette vil føre til store utslipp som kan være til skade for økosystemene og fiskebestandene i Nordsjøen, sier Moxnes.