Norne krenget 4-5 grader, men Statoil meldte ikke fra til Ptil
Glenn Stangeland
18. februar 2019
Foto: Harald Pettersen/Equinor
Norne krenget 4-5 grader, men Statoil meldte ikke fra til Ptil
Glenn Stangeland
18. februar 2019

2. mai 2016 fikk Statoil, som selskapet het da, problemer med stabiliteten på Norne-skipet. Men Petroleumstilsynet fikk først rapport om hendelsen drøye to år senere.

I sitt varsel om hendelsen, skrev operatøren følgende:

«Det ble erfart negativ initialstabilitet på Norneskipet. Etter utlossing til tankbåt ble det lastes 4000 M3 olje på cargotank 4 wing sb og bb, for å kunne tømme ballastank 4 sb og bb for vedlikehold. Det oppsto problemer med å få tømt 4bb/sb-ballasttankene, lensingen stoppet på ugunstig punkt ift fri væskeoverflate. Samtidig var flere U-tanker under 98% fyllingsgrad. SKR justerte ballast for å å holde rett kjøl, men skipet krenget 4-5° over til hver side – dette pga negativ initialstabilitet. Ballasttankene ble fylt opp til over dobbelbunnsnivå/98% for å gjenopprette initialstabilitet. Periode ca 3 timer. Synergi 1473084 ble etablert, og Equinor jobber med tilhørende aksjoner, hvor to fremdeles pågår på hhv lettskipsvekt og stabilitetsberegning.»

petro.no har fått innsyn i dokumenter der Ptil ber Equinor redegjøre for detaljer om hendelsen og hvorfor den ikke ble meldt inn som en uønsket hendelse tilbake i 2016.

– Saken ble den gangen vurdert til å være en såkalt grønn hendelse, som normalt ikke er varslingspliktig, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til petro.no.