Ny rapport: Kraft fra land gir bedre HMS
Glenn Stangeland
26. februar 2019
Foto: Equinor ASA
Ny rapport: Kraft fra land gir bedre HMS
Glenn Stangeland
26. februar 2019

Unitech har, på oppdrag fra Petroleumstilsynet, gjennomført et kunnskapsutviklingsprosjekt for å gi et bredere grunnlag for å vurdere kraft fra land opp mot tradisjonelle løsninger.

Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i tilsendt dokumentasjon fra fire operatører av innretninger som har kraft fra land eller kraft fra annen innretning.

Unitechs hovedkonklusjon er at det er flere positive effekter knyttet til det å bruke kraft fra land eller annen innretning:

  • Innretningen får lavere vekt.
  • Behov for mindre vedlikehold.
  • Behov for noe færre personell om bord.
  • Forbedret fysisk arbeidsmiljø.
  • Mindre fare for gasslekkasjer og brann.
  • Enklere og raskere ferdigstillelse i prosjektfasen.
  • Enklere fjerning.

Du kan lese hele rapporten her!