Okea borer to letebrønner nær Draugen
Glenn Stangeland
30. juni 2019
Foto: Norske Shell
Okea borer to letebrønner nær Draugen
Glenn Stangeland
30. juni 2019

Okea har overtatt operatørskapet på Draugen fra Shell og starter nå jakten på tilleggsressurser for å øke produksjonene og forlenge levetiden til feltet.

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra operatøren om tillatelse etter forurensningsloven til å bore to letebrønner i Draugen-lisensene, 6407/9-X Infill Ø og 6407/9-Y Skumnisse i lisens 093D.

Brønnene er lokalisert på 243 meters dyp på Haltenbanken, henholdsvis 6 og 4 kilometer fra Draugen-plattformen.

Boringen av de to brønnene vil gjennomføres med Deepsea Nordkapp og vil ha en varighet på cirka 28 dager. Tidligst planlagt oppstart er 1. oktober.