Ptil fant lang liste med mangler på Deepsea Yantai
Glenn Stangeland
23. august 2019
FOTO: North Sea Rigs
Ptil fant lang liste med mangler på Deepsea Yantai
Glenn Stangeland
23. august 2019

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Odfjell Drilling i forbindelse med selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Deepsea Yantai, mens den lå ved kai på verftet CIMC Raffles i Kina.

Tilsynet var rettet mot det elektriske anlegget og teknisk sikkerhet.

«Vi registrerte svakheter ved selskapets verifikasjon og ferdigstillelse av innretningen. Det ble blant annet observert at det under ferdigstillelsen ikke i tilstrekkelig grad ble dokumentert at utstyr og systemer ble testet for å verifisere at spesifiserte krav ble møtt. Manglende testresultater fra ferdigstillelsesfasen kan gi mangelfull informasjon ved oppfølging i drift.

Det ble identifisert flere avvik knyttet til sikkerhetssystemene om bord», skriver Ptil i tilsynsrapporten.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Ferdigstillelse og verifikasjon av tekniske innretninger
 • SUT-søknaden – manglende beskrivelser av modifikasjoner
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Brannvannsystemet
 • Områdeklassifisering og tilhørende krav
 • Mangelfull tennkildeutkobling
 • Pneumatiske branndører
 • Nødlysanlegg
 • Nødkraftsystem
 • Høyspenningsanlegg
 • Elektriske anlegg – tekniske forhold

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull plassering og beskyttelse av brann- og gassdetektorer
  • Mangler ved systemer for å hindre spredning av gass
  • Slamlaboratoriet
  • Mangler ved dokumentasjon
  • Mangler ved isolasjon ved skumkanoner på helikopterdekk
  • UPS systemer – ivaretakelse av sensitiv elektronikk
  • Avviksbehandling

Full oversikt over kommende letebrønner og riggkontrakter får du i Petro Database. Prøv gratis i 30 dager.