Ptil gransker brønnhendelse på West Hercules
Glenn Stangeland
21. januar 2019
Foto: Equinor
Ptil gransker brønnhendelse på West Hercules
Glenn Stangeland
21. januar 2019

Ptil har besluttet å granske en brønnkontrollhendelse på West Hercules 16. januar.

Hendelsen inntraff i forbindelse med leteboring av brønn 7132/2-1 for Equinor i Barentshavet.

«Under boreoperasjonen ble øvre del av utblåsningsventil (lower marine riser package, LMRP) utilsiktet frakoblet, slik at operasjonen måtte avbrytes. Det er ikke rapportert om personskader eller miljøutslipp som følge av hendelsen. Årsaken til hendelsen er så langt ikke kjent», skriver Ptil.

Ptil har besluttet å iverksette gransking, har informert politiet om hendelsen og vil yte faglig bistand dersom de ber om dette.

I forbindelse med granskingen vil tilsynet:

  • Nøye gjennomgå og klarlegge hendelsesforløpet.
  • Avdekke og beskrive faktisk og potensiell konsekvens av hendelsen.
  • Identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Få klarhet i ansvarsforholdene.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.