Riggbytte på Rumpetroll
John Økland
7. mai 2019
FOTO: John Økland

Aker BP ønsker å bruke Deepsea Nordkapp til å bore Rumpetroll-prospektet i 869.

Tidligere har det vært planlagt å benytte Scarabeo 8, men byttes altså rigg. Det viser dokumenter Petro.no har fått tilgang til.

Rumpetroll ligger i lisens 869, nabolisensen til Frosk-funnet og i Alvheim-området.