Rosenberg tildelt kontrakten for oppussing av Jotun FPSO
Glenn Stangeland
15. august 2019
Jotun A. (Foto: ExxonMobil)
Rosenberg tildelt kontrakten for oppussing av Jotun FPSO
Glenn Stangeland
15. august 2019

Vår Energi skal bruke 15 milliarder på videreutvikling av sitt kjerneområde i Nordsjøen.

Planene i det såkalte Balder X-prosjektet vil forlenge livet til feltene Balder og Ringhorne frem til 2045. Sentralt i planene står en større modifikasjon av Jotun FPSO, og dette oppdraget går til Rosenberg WorleyParsons.

– Tildelingen er en bekreftelse på at vi er tilbake i det gode selskap. Dette er en av de store jobbene på norsk sokkel, og på det det meste vil den sysselsette rundt 1500 av våre medarbeidere, sier administrerende direktør Jan Narvestad i Rosenberg Worley. 

Skal ligge til kai i 15 måneder

Planen er å hente Jotun FPSO til land sommeren 2020 for modifikasjoner og sette den tilbake på feltet 15 måneder seinere. Installasjonen skal levetidsforlenges fram mot 2045.

– Skipet ble installert på feltet i 1999, og etter 20 år i drift er det behov for en del oppgraderinger. En del utstyr må skiftes ut og pusses opp, og hele fartøyet må tilpasses et nytt regelverk, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Vår Energi.

– Aker Solutions har gjort feed-arbeidet. Gir det noen ekstra utfordringer å bytte leverandør i denne overgangen?

– Det krever at vi får til et bra samarbeid mellom Aker Solutions, Rosenberg og Vår Energi.

Verken Kragseth eller Narvestad vil si noe om verdien på kontrakten som Rosenberg Worley nå er tildelt.

Rigg og subsea gjenstår

Fortsatt gjenstår det å tildele kontrakter for boring og levering og installering av nytt subseautstyr til reutviklingen av Balder.

Riggkontrakten dekker borekampanje nummer fire på Balder og omtales både som Balder fase IV og Balder Future. Dette omfatter boring av totalt 16 brønner, med en anslått varighet på 3 år og to måneder.

Det skal også bores to letebrønner i Balder/Ringhorne-området neste år. Disse kan bidra til å øke reservene i området og i Balder X-prosjektet ytterligere.

– Prospektene heter Prince og King, bekrefter Kragseth.