Rowan Viking borer Otta/Vinstra i april
John Økland
26. desember 2018
Rowan Viking borer Otta/Vinstra i april
John Økland
26. desember 2018

MOL Norge planlegger å bore Otta/Vinstra i lisens 539 fra april neste år.

Letebrønner ligger i sørlige del av Nordsjøen på 66 meters vanndyp.

Det er satt av 175 dager til operasjonen.