Sagulykke, fallende verktøy og brønnhendelse – uhellene i uke 4
Glenn Stangeland
6. mars 2019
Foto: Equinor
Sagulykke, fallende verktøy og brønnhendelse – uhellene i uke 4
Glenn Stangeland
6. mars 2019

18. januar
Aker BP
Ula
Etter gassdeteksjon i et generator rom på Ula Q ble det foretatt en automatisk nedstenging og trykkavlastning. Det var POB kontroll på feltet etter 14 minutter og alle systemer har fungert som de skulle i forbindelse med hendelsen.

19. januar
Equinor
Aasta Hansteen
19.01 kl.8:15 ble generell alarm utløst på Aasta Hansteen. Det var stans i gassproduksjon på dette tidspunktet. NAS ble initiert og kraftproduksjon lagt over på nødstrøm. Beredskapsorganisasjon og personell mønstret iht. alarminstruks. Årsak til hendelsen var feil på gassdetektor på alternativt luftinntak til boligkvarter. Situasjon ble raskt avklart før 2.linje ble mobilisert.

20. januar
ConocoPhillips
Eldfisk Bravo
Arbeidsoperasjonen som pågikk var demontering av drill-line i boretårn EldB. Operasjonen var godt planlagt med SJA og gjennomgang av livreddende regler, med fokus på at ingen skulle være i potensiell fallsone. Ved oppheising av drill-line gled nylonstropp, benyttet som sikring, av drill-line og drill-line falt til boredekk. Nærmeste person som var involvert i operasjonen, befant seg i trygg avstand fra fallsone, i ytterkant av rød sone. Anslagsenergi er krevende å beregne eksakt, men med maksimal fallhøyde på drill-line var 27 m og vekt på 4,5 kg/m tilsier dette at anslagsenergi overstiger 40 J.

20. januar
Equinor
Oseberg/Askepott
Generell alarm ble utløst om bord på Askepott kl. 06:50. Mannskapet mønstret ihht instruks og full POB var oppnådd kl. 07:00. Alarmen ble utløst fra 2 stk brannmeldere som det viste seg i etterkant hadde blitt dusjet med vann fra en liten lekkasje fra en vannslange i mudpitrom. Beredskapslag kunne relativt raskt melde at alarm var falsk og at det var ingen brann. Situasjonen ble tilbakestilt til normal etter at full POB var oppnådd og områdene sjekket ut av røykdykkere.

20. januar
Equinor
Gullfaks B

I forbindelse med lekkasjesøk i brønn B-40 B er det avdekket en en-veis HC lekkasje inn i brønnen øvre del av 7’’ liner system. Mekanisk plugg ble installert under lekkasjepunkt som barriere mot reservoar. Etter trykktest av mekanisk plugg, ble det detektert 100 liter volumøkning. BOP ble stengt og ingen trykkoppbygning observert. Med stabil brønn ble BOP åpnet. Under påfølgende sirkulering ble det observert økning av gass i returslam. Det ble videre registrert gass i luft i shakerområdet (Utslag på en detektor). Pumpene ble stoppet og brønnen stengt inne med BOP. Videre sirkulering ble gjort kontrollert via strupesystemet inntil gassen var helt ute av brønnen. Registrerte innestengingstrykk på 4,8 bar. Stabiliserte deretter brønnen ved å sirkulere inn tyngre drepeslam. Verifiserte ingen trykkoppbygning og åpnet BOP.

21. januar
Equinor
Åsgard B
Flere samtidige røykdetektorer utløst på kjøkken. Årsak: Automatisk viftevask på kjøkken startet før innlagt tidspunkt. Dette medførte at avtrekket var stengt når kokken startet med å koke ut stekepannen. Utkoking/rengjøring av pannen genererer mye damp og flere detektorer ble derfor aktivert og generell alarmen utløst. Beredskapsorganisasjonen mønstret ihht alarminstruks. Situasjonen ble raskt avklart og beredskapssituasjonen avblåst etter 5 minutter, kl. 14:59.

22. januar
Aker BP
Valhall IP
Natt til tirsdag 22.01.19 løsnet en jekkestropp og falt fra W-40 dekk til W-30 dekk på Valhall IP plattform. Fallhøyde 9,8 m, vekt 0,5 kg. En person ble truffet i kinnet. Vedkommende tok kontakt med sykepleier for utsjekk og var tilbake på arbeid etter hendelsen med en mindre hevelse i kinnet.

22. januar
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
Personskade: Person skulle skifte blad på båndsag. I forbindelse med dette startet sagen og person fikk et kutt i hånda ca kl 11:45. Person oppsøkte selv Medic hvor vedkommende fikk medisinsk behandling. SAR ble mobilisert fra Heidrun og ankom riggen kl 12:35. Skadet person sendt til videre behandling på land.

21. januar
Spirit Energy
Oda
Under systemtest av fleksibel rørledning for vanninjeksjon ble det observert et raskt trykkfall i systemet og opptil 20 m3 sjøvann med tilsatt fargestoff (gul klassifisering) er i denne forbindelse antatt lekket til sjø. Videre feilsøking for hendelsen pågår.

23. januar
Equinor
Gina Krog/Maersk Integrator
Vasking med høgtrykk spyler på Mærsk Integrator medførte aktivering av brannmeldere og automatisk GA på MIG. MIG beredskapsledelse mønstret. Situasjonen avklart etter kort tid.

25. januar
Aker BP
Froskelår/Scarabeo 8
While working on BOP over open sea, 2 crew members were making up the final bolts between the marine riser to BOP. During the process the torque wrench used for bolt tightening parted. The item fell 2.8 m, it weighed 30 and landed below the people working. The falling object landed on an electrical cable on the BOP and damaged same. This piece has been changed and BOP has been checked and confirmed operational.