Selger seg ut av Barents-lisens
John Økland
15. oktober 2018
West Hercules i Barentshavet. (FOTO: Ole Jørgen Bratland)
Selger seg ut av Barents-lisens
John Økland
15. oktober 2018

Lime Petroleum trekker seg ut av lisens 850, gjennom å selge sine 20 prosent.

Bakgrunnen er at de ønsker å fokusere på sine kjerneområder på norsk sokkel, som er å eie andeler nær eksisterende infrastruktur.

Det er ikke kjent hvem som kjøper andelen.

Overdragelsen av lisensandelen vil gjelde fra 1. januar 2018 – gitt godkjennelse fra myndigheter.

Eierfordelingen i 850 er som følger i dag:

  • Edison Norge 40% og operatør
  • KUPEC Norway 20%
  • PGNIG Upstream Norway 20%
  • Lime Petroleum 20%