SSB: Investeringene opp med 20 milliarder neste år
Glenn Stangeland
22. november 2018
Foto: Equinor
SSB: Investeringene opp med 20 milliarder neste år
Glenn Stangeland
22. november 2018

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 175,3 milliarder kroner for 2019, melder SSB.

Det er 6,1 prosent mer enn i forrige rapportering. Anslaget for 2018 utgjør nå 155,5 milliarder kroner.

Investeringsanslagene til feltutbygging blir nå oppgitt til 74,2 milliarder kroner. Dette er 11,4 prosent mer enn anslått i forrige kvartal. Det høyere anslaget har sammenheng med at det har blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på enda et utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå med i målingen.

Det er ventet at det blir levert PUD på flere prosjekter i 2019. Dette gjelder Luno 2, Cara, Tor II, Fogelberg, Garantiana og Brasse. Disse utbyggingene er alle relativt små. I tillegg har utbyggingsprosjekter vanligvis lavest investeringer i utbyggingens første år.

Derfor er det grunn til å tro at disse prosjektene vil ha relativt beskjedne akkumulerte investeringer i 2019. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det likevel, isolert sett, an til noe høyere investeringer innen feltutbygging i 2019 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Her er listen over pågående utbygginger på norsk sokkel:

Felt Operatør Investeringer
Skogul Aker BP 1 526
Valhall Flanke Vest Aker BP 5 592
Ærfugl Aker BP 8 231
Ekofisk 2/4 VC ConocoPhillips 2 260
Dvalin DEA 10 592
Johan Castberg Equinor 48 756
Snorre Expansion Equinor 19 475
Njord future Equinor 15 560
Bauge Equinor 3 766
Trestakk Equinor 5 241
Utgard Equinor 2 992
Sverdrup fase 1 Equinor 97 998
Aasta Hansteen Equinor 37 456
Martin Linge Equinor 47 140
Sverdrup fase 2 Equinor 41 000
Troll fase 3 Equinor 7 800
Fenja Neptune 10 151
Yme New Repsol 8 612
Oda Spirit Energy 5 642
Nova Wintershall 9 900
SUM   389 690