Statsråden om Maria-problemene: – Følger arbeidet tett
Glenn Stangeland
12. juni 2019
Foto: OED/Scanpix
Statsråden om Maria-problemene: – Følger arbeidet tett
Glenn Stangeland
12. juni 2019

I februar ble Maria-feltet stengt ned på grunn av svak produksjon, og oljereservene er blitt redusert fra 207 millioner til 60 millioner fat på grunn av problemer med reservoaret.

Først i mai ble produksjonen startet opp igjen, og Wintershall Dea planlegger nå å benytte West Mira til infill produksjonsboring av to brønner for å styrke feltets produksjon.

SVs Lars Haltbrekken ba i april statsråd Kjell-Børge Freiberg (FrP) redegjøre for problemene.

«Hvilke endringer er gjort i prosjektet etter godkjennelsen og hvordan er produksjonen sammenlignet med det som kommer fram av PUD/PAD?», spurte Haltbrekken.

Her er olje- og energiministerens fullstendige svar til Stortinget:

Maria-feltet ble godkjent utbygd i 2015 og kom i produksjon i 2017. Feltet har siden oppstart hatt en svakere produksjonsutvikling enn forventet. Dette skyldes en geologisk mer utfordrende undergrunn enn forventet på utbyggingstidspunktet og dermed også i PUD.

Når en rettighetshavergruppe beslutter å bygge ut et felt er det alltid en beslutning som tas under ulike usikkerheter. For Maria-feltet ble det stilt som vilkår for godkjenningen at selskapene når de hadde produksjonserfaring – og senest innen tre år fra oppstart, skulle forelegge en vurdering av produksjonsforløpet og eventuelt behov for avbøtende tiltak for departementet.

Etter at det ble klart at produksjonen fra Maria-feltet var vesentlig lavere enn forventet, har rettighetshavergruppen hatt full oppmerksomhet på å utrede, planlegge og gjennomføre tiltak som legger til rette for en optimal ressursutnyttelse fra feltet. Det betyr blant annet at produksjonen for tiden er nedstengt.

Med de tiltak som er under planlegging og utredning forventer operatøren at produksjonsutviklingen vil bedres over tid. Myndighetene følger det arbeidet som gjøres tett.