Struktur på 490 kg falt 4 meter og landet nær arbeidere – uhellene i uke 22
Glenn Stangeland
25. juli 2019
"Normand Vision." (Foto: Ocean Installer)
Struktur på 490 kg falt 4 meter og landet nær arbeidere – uhellene i uke 22
Glenn Stangeland
25. juli 2019

29. mai
Equinor
Utgard/Normand Vision
Fallende gjenstand. Under installasjon av kontrollkabel falt en 490 kg. stålstruktur ca. 4 m ned på dekket om bord på fartøyet Normand Vision. Ingen personer ble skadet, men det var personell i umiddelbar nærhet av der gjenstanden landet. Området var avsperret for uvedkommende. Kun nødvendig personell var innenfor sperringen for å montere utstyr før nedlegging av kontrollkabel. Intern gransking vil gi detaljert informasjon omkring hendelsen.

23. mai
Equinor
Oseberg
2 av 4 brannpumper operative. Referer til e-post sendt 23.5.2019. Etter gjennomført testprogram av brannpumpe D fikk vi etablert 3 operative brannpumper. Kl 16:45 fikk vi en feilutvikling på brannpumpe C og valgte å ta den ut av drift. Brannpumpe B og D er i kontinuerlig drift. Brannpumpe A er under testing og vil rutes til ringledning ved behov.

24. mai
Equinor
Statfjord C
Ved oppstart av gassturbin for vanninjeksjon i modul C17 kom det inn bekreftet gassalarm i turbinhood. Dette utløste automatisk ESD2 og generell alarm med tilhørende mønstring. POB var 152. Hendelsen kom fort under kontroll og normalisering startet kl 23.40

27. mai
Equinor
Mongstad
Person falt på sykkel. Forhjulet låste seg slik at person ramlet over styret da skjerm løsnet og gikk inn i hjulet. Han ble tatt under behandling internt for deretter å bli videresendt til legevakt og videre til sykehus for observasjon. Oppfølging av person og tiltak for å hindre gjentagelse pågår.

27. mai
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
Under første sirkulering fra brønn etter wireline kjøring ble generell alarm utløst kl 16:29 pga HC gass registrert over 20% LEL i shaker vifter. Pumping i brønnen ble umiddelbart stanset for å unngå mer gass på overflaten. Personell ble mønstret ihht instruks i messe / dagligrom. Maks avlest gasskonsentrasjon var 26% LEL i shaker vifter. Etter at pumpene var stoppet gikk gasskonsentrasjonen i luft ned. Brønnen var stabil, BOP ble derfor ikke stengt. Konkluderte med at høyt gassinnhold i det oljebaserte boreslammet etter flere dager statisk slam under wireline kjøring var sannsynlig årsak til avlesningene. Avsluttet mønstring etter godkjent flow check. Startet pumpene med lav rate og observerte som forventet høyt gassinnhold i slam og noe gass i shaker vifter. Gassinnhold i boreslam gikk ned mot normale verdier. Fortsatte boreoperasjon ihht plan. Siden begge barrierer til enhver tid har vært intakt regnes ikke dette som brønnhendelse, derfor er «andre hendelser» valgt under utfyllende opplysninger.

28. mai
Equinor
Martin Linge
Inergen slokkegass utløst i styre maskin rom (31 flasker). General alarm utløst pga. confirmed fire som ett resultat av Inergen Gassen. Alle mannskaper og passasjer mønstret i henhold til mønstringsplan. Det ble relativt raskt stadfestet at det ikke var hverken røyk eller flammer, men en utløsning av gass/luft under trykk, som viste seg å være Inergen slokke gass. Ingen personer oppholdt seg i dette området, uklart hva som utløste trykk knappen. Situasjon under kontroll, og ventilering av Styremaskin rom og RO rom pågår.

28. mai
Equinor
Transocean Spitsbergen
06:10 Signal fra manuell brannmelder medførte utløsning av GA. Det ble iverksatt mønstring av alt personell. 06:14 Det ble bekreftet at glasset på melder var intakt, vider ble det foretatt en verifikasjon av området. 06:16 Bekreftet at manuell brannmelder var feilkilde grunnet teknisk feil på utstyr. Etter en rask oppsummering av status i beredskapssenter ble mønstring av personell avsluttet.

30. mai
Lundin
Edvard Grieg
Svikt i hovedkraft og nødkraft på Edvard Grieg. Ikke-essensielt personell ble samlet i oppholdsrom. Stabil strømforsyning etablert etter ca. én time.