Svarer om lisensen der DNO jakter olje og Equinor vil bygge vindmøller
Glenn Stangeland
4. februar 2019
Foto: FrP
Svarer om lisensen der DNO jakter olje og Equinor vil bygge vindmøller
Glenn Stangeland
4. februar 2019

I TFO-tildelingen i januar fikk DNO tildelt en lisens i et område der Equinor planlegger en større vindkraftutbygging, Hywind Tampen, som potensielt kan forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm.

Med dette utgangspunktet, ba Une Bastholm (MDG) olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg svare på følgende spørsmål:

Hvilke implikasjoner vil dette ha for departementets vurdering av Equinors utredningsprogram for Hywind som skal vedtas i inneværende kvartal?

Freiberg har nå besvart spørsmålet, og under kan du lese en forkortet versjon:

Jeg er opptatt av å finne gode løsninger for sameksistens mellom ulike virksomhet på norsk sokkel. Dette gjelder også mellom petroleumsvirksomhet og havvind hvis slik virksomhet blir etablert. Målet er å legge til rette for løsninger som gjør at den samlede verdiskapingen til samfunnet fra alle relevante ressurser blir høyest mulig.

Departementet har derfor stilt vilkår for tildelingen av den aktuelle utvinningstillatelsen for å legge til rette for sameksistens mellom eventuell fremtidig aktiv petroleumsvirksomhet i området og en eventuell etablering av Hywind Tampen. Tilsvarende vil problematikk rundt sameksistens mot andre næringer, herunder petroleumsvirksomhet, være en del av den kommende konsekvensutredningen for Hywind Tampen.