Terminal eller ei? Regjeringen varsler avgjørelse neste år
Glenn Stangeland
14. desember 2018
Illustrasjon: Equinor
Terminal eller ei? Regjeringen varsler avgjørelse neste år
Glenn Stangeland
14. desember 2018

Regjeringen orienterte fredag Stortinget om status for arbeidet med å vurdere oljeomlasting i Finnmark.

«Studiene av mulige omlastingsløsninger er fortsatt i en tidlig fase og det er nødvendig med videre studier slik at selskapene får et godt nok beslutningsgrunnlag til å kunne foreta et valg av eksportløsning.

Ved å følge et normalt industrielt prosjektløp vil et valg mellom de tre alternativene kunne tas i 3. kvartal 2019», skriver Regjeringen i en pressemelding.

Konseptvalg for oljeeksport fra Castberg var i utgangspunktet planlagt i 2. kvartal 2019.

Les også: – Castberg-oljen må til land for å sikre lokale ringvirkninger

– Selskapene har i løpet av høsten studert alternative omlastingsløsninger for olje i Finnmark. Studiene er fortsatt i en tidlig fase. Selskapene har derfor ikke et godt nok grunnlag for å velge mellom alternativene nå. Det vil de først ha i 3. kvartal 2019, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Siden 2015 har Johan Castberg-eierne samarbeidet med eierne av Wisting, Goliat, Alta og Gohta i prosjektet «Barents Sea Oil Infrastructure» for å studere og evaluere alternativene for oljeeksport fra Barentshavet.

Skilt ut i eget prosjekt

Bygging av en ny oljeterminal på Veidnes var en del av konseptvalget på Johan Castberg, men ble senere skilt ut i et eget prosjekt.

Alternativene til en fullverdig terminal, er skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden eller skip-til-skipomlasting ved et kaianlegg på Veidnes.

Midlertidig lagring og lossing av olje fra en FSO synes dermed å være forkastet som alternativ.

– Må dele på investeringene

I et brev til Olje- og energidepartementet, skriver Equinor at partnerne i Barents Sea Oil Infrastructure-prosjektet i februar 2018 ikke kunne forplikte seg til terminal-løsningen av økonomiske årsaker, og at det endelige valget av konsept vil basere seg på økonomi, fleksibilitet, sikkerhet og ringvirkninger.

«Uavhengig av hvilken strategi som velges, mener Johan Castberg-lisensen at det er å forvente at alle investeringer skal fordeles på andre lisenser eller tredjeparter som velger å benytte seg av den valgte løsningen for oljeeksport», skriver selskapet.

«Ved å fatte en beslutning om oljeomlasting i 2019, vil en omlastingsløsning kunne være klar til produksjonsstart for Castberg-feltet i slutten av 2022», skriver Regjeringen.