Her tester PSW Group capping stack-beredskap
John Økland
29. september 2017
Her tester PSW Group capping stack-beredskap
John Økland
29. september 2017

PSW Group tilbyr en capping stack som sitt svar på hvordan beredskapen på norsk sokkel skal bli enda bedre.

Den nye capping stack-modulen ble mobilisert og funksjonstestet i Fensfjorden 22. august, og demonstrerte med suksess selskapets evne til å reagere umiddelbart på en brønnkontrollhendelse.

I forberedelse til deres første opererte brønn testet Wellesley Petroleum prosedyrene knyttet til mobilisering og utplassering av PSW Groups capping stack for å sikre at deres brønn kunne stenges inn innenfor et 72-timers mål. Øvelsen testet ikke bare capping stack-modulen og tilhørende personell, men også støttesystemene i Wellesley og Well Expertises brønnhendelsesgruppe.

– Capping stack øvelsen i samarbeid med vår brønnhendelsesgruppe har gitt oss nyttig kunnskap og tro på vår evne til å håndtere en brønnkontrollhendelse. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet fra alle involverte parter, sier Callum Smyth, Country Manager i Wellesley Petroleum.

Capping stack modulen er lagret på PSW Groups anlegg på Mongstad og har vaktlag tilgjengelig 24/7.

– Vår capping stack kan være klar på Mongstad kai innen 24 timer etter varsel. Vi har anlegg, verktøy og personell til å vedlikeholde, teste og mobilisere modulen så vel som plassere og installere på den aktuelle brønnen, sier Oddbjørn Haukøy, Administrerende Direktør i PSW Group.