Tråler satte seg fast i gassrørledning og resten av uhellene i uke 2
Glenn Stangeland
20. februar 2019
Illustrasjon: Gassco
Tråler satte seg fast i gassrørledning og resten av uhellene i uke 2
Glenn Stangeland
20. februar 2019

4. januar
Equinor
Tyrihans/Transocean Encourage
During N2 injection job, a gas detector on a nitrogen pump unit (temporary equipment) on the service deck triggered, resulting in a General Alarm and mustering. Investigation of the area and the gas detector revealed that water condensation on the gas detector mirror caused a false triggering of the gas detector.

7. januar
Wintershall
Brage
Klokken 03:23 fikk SKR alarm på tidligdeteksjon (100% utslag) i tavlerom/M33. Alarm- og reaksjonslag sjekket og klarerte skuffen/sikringen men observerte ingen lukt eller røyk. Tidligdeteksjonen viste da heller ingen utslag. Boring elektro ble tilkalt ca 03:28 og fremskaffet TAG-nummer for de to aktuelle skuffene/sikringene og koblet disse ut. Ingen visuelle tegn, lukt eller røyk ble observert. Klokken 03:34 fikk SKR indikasjoner på tidligdeteksjon, ca 25%, og personellet var fremdeles i området. Skuffen/sikringen ble trukket ut og man observerte flammer fra en av kursene. Dette ble umiddelbart slukket med et håndholdt CO2-apparat. Situasjonen er avklart og normalisering pågår.

6. januar
Equinor
Tjeldbergodden
Under testkjøring av brannvannspumper ble det observert røykutvikling i brannpumpehus. Dette var når testkjøring var ferdig og pumper skulle stoppes. Det ble testkjørt både elektrisk og dieseldrevet pumper. Pumpene ble stoppet, innsatslag mønstret og røykdykkere var inne i bygget, ingen antydning til antennelse. Feilsøking viser røykutvikling fra oljelekkasje i topp-pakning. Dette betyr at 1 av 3 brannpumper er ute av drift. Varighet er for tiden uvisst da det enda jobbes med å kartlegge omfang. Både metanol- og luftgassfabrikk står for tiden grunnet tidligere hendelse pr. 19.12.18. Det vurderes fra Equinor Tjeldbergodden sin side at redundans på 2 pumper er forsvarlig slik bilde ser ut i dag.

4. januar
Equinor
Oseberg/Ocean Response
På en standard treningstur med SAR helikopter til fartøyet Ocean Response opplevde person en statisk utladning fra arm til arm. Hendelsen skjedde I det personen skulle heisest til helikopteret. Kroken med en antistatisk line ble rutinemessig senket. Heiskroken ble ladet ut før han grep den med en hand. Da det var litt bevegelser på båten støttet han seg med den andre hånden til rekkverket og opplevde et statisk strømstøt som gikk gjennom brystet fra arm til arm. Den skadede informerte resten av mannskapet om hendelsen og at han fortsatt opplevde ubehag. Person ble  brakt til sykehus for observasjon og oppfølging.

8. januar
Vår Energi
Jotun A
Lekkasje fra diesel overføringslinje på tankdekk TU40. Oppdaget av uteoperatør ved sjekk når overføring var ferdig ca.02:45 Fylling av overføringslinje/Aux generator tank påbegynt 01:45, ferdig ca 02:30 Antatt mengde diesel til dekk ~200liter. Grunnet dårlig vær på tidspunktet 40knt+ og 5.5mHs førte slingring og vinden til at diesel skvalpet over coming og til sjø. Diesel overføringslinje ble rask stengt av og drenert tilbake til lagertank slik at lekkasjen fra straubkoblingene opphørte. Deretter ble det startet oppsamling av diesel slik at utslippet ble redusert. Antatt mengde til sjø ~20liter.

7. januar
Equinor
Oseberg B
Under opplukking av nedihulls boreutstyr observerte operatør av knekkbomkran hydraulikkoljelekkasje fra catwalk maskin. Meldte fra til boredekk som stoppet hydraulikkunit. Catwalk maskin ble videre isolert for å hindre ytterligere lekkasje. Dette medførte utslipp av estimert 100 liter hydraulikkolje type Hydraway HVXA 32 til sjø.

1. januar
Equinor
Visund
Person fikk kortvarig strømgjennomgang fra hånd til hånd i ca. 0.5s, spenning 130VAC. Person ble sendt til sykepleier. Det ble ikke funnet noe unormalt, og personen returnerte til arbeidssted.

3. januar
Equinor

Heidrun B
Ettter en storm i februar 2016 så måtte man sikre tårnet permanent mot å velte i en ny storm ved hjelp av lastestropper. Tårnet er ca. 7.3 meter høyt og veier drøye 4 tonn. Tårnet har en avstivning langskips og en tverrskips. Disse avstivningene tar en veldig liten del av det veltende momentet, grunnet dårlig vinkel og innfestinger med slissede boltehull.

10. januar
Gassco
Zeepipe 2B
Melding mottatt kl 03:10 at tråler, Anna Lise, sitter fast ved Zeepipe IIB (100km vest for Karmøy). Ingen lekkasje detektert, personell ombord (4) er OK. Gasstransport holdes normal. ROV fartøy Skandi Vega på vei, ETA 13:00

9. januar
Vår Energi
Goliat FPSO
GA utløst som følge av feil på manuell melder. Mønstring avbrutt etter 3 minutt, og feil utbedret.

9. januar
Lundin
Setter Pointer/Leiv Eiriksson

Etter å trukket ut av hullet med …. BHA ble det observert strømning av vann ut av toppen på …. foringsrør. Brønnen ble strømningssjekket. Observasjon med ROV viste en avtagende strømningsrate. …. ble kjørt ned til foringsrørsko og brønnen ble fortrengt til sjøvann. Ny strømningssjekk ble gjennomført, og ytterligere reduksjon i strømningsrate ble observert. (Dokumentet er sladdet)