Equinor fant olje 2,5 kilometer fra Visund
Glenn Stangeland
4. mars 2019
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Equinor fant olje 2,5 kilometer fra Visund
Glenn Stangeland
4. mars 2019

Equinor har gjort et lite oljefunn i letebrønn 34/8-18 S, Telesto, om lag 2,5 kilometer øst for Visund A plattformen og 155  kilometer vest for Florø i den nordlige delen av Nordsjøen.

Det melder Oljedirektoratet.

Brønn 34/8-18 S påtraff en oljekolonne på om lag 115 meter i øvre og nedre del av Statfjordgruppen, med effektivt reservoar på henholdsvis 17 og 20 meter i sandstein hovedsakelig med moderat reservoarkvalitet. I øvre del av Lundeformasjonen i øvre trias ble det påtruffet om lag 15 meter med vannførende sandstein med dårlig reservoarkvalitet. Olje-vann kontakt ble påtruffet i nedre Statfjordgruppen på om lag 3170 meter under havnivå.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2,0 og 4,5 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Dette tilsvarer mellom 12,5 og 28 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Visund-feltet, ifølge OD.

Brønn 34/8-18 S ble boret fra Visund A-plattformen.