Vår Energi har funnet mer olje på Goliat
Glenn Stangeland
3. januar 2019
Foto: Vår Energi
Vår Energi har funnet mer olje på Goliat
Glenn Stangeland
3. januar 2019

Vår Energi har påvist mer olje med en avgrensningsbrønn på Goliat, cirka 2 kilometer sør for FPSO-en.

Foreløpig beregning av størrelsen på tilleggsressursene er på mellom 0,7 og 2,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 4,4 og 13,8 millioner fat.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte tilleggsressursene opp til Goliat FPSO i nær framtid, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

– Goliat West er et resultat av Vår Energis nær-felt letestrategi som vil gi mulighet for en hurtig utvikling av nye reserver gjennom havbunnstilkobling til Goliat FPSO, øke oljeutvinningen i området og utvide produksjonshorisonten for Goliat-feltet, sier Denis Palermo, letesjef i Vår Energi.

Operatørens ressursanslag for Goliat var før boring på 31,5 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

«Primært letemål for brønnen var å avgrense Goliat-feltet ved å påvise tilleggsressurser i nedre jura og øvre trias reservoarbergarter (Tubåen- og Fruholmenformasjonen i Realgrunnundergruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre trias (Snaddformasjonen).

Brønnen påtraff en total olje- og gasskolonne på 18 meter i Tubåenformasjonen. Effektive reservoarbergarter er på 13 meter, hvorav 8 meter med gass og 5 meter med olje i sandstein av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann -kontakten ble ikke påtruffet. I Fruholmenformasjonen ble det påtruffet en total oljekolonne på 33 meter, hvorav effektive reservoarbergarter på 15 meter i sandstein av god reservoarkvalitet. Olje/vann -kontakten ble påtruffet på 1145 meter. Det ble boret 25 meter av Snaddformasjonen, som var vannførende og av varierende reservoarkvalitet.»

Brønnen ble boret av West Hercules som skal bore undersøkelsesbrønn 7132/2-1 i utvinningstillatelse 857 i Barentshavet, der Equinor Energy AS er operatør.