Vil gjøre Rigghavn Mandal til sørlig knutepunkt
Thomas Bergstøl
9. juli 2019
Vil gjøre Rigghavn Mandal til sørlig knutepunkt
Thomas Bergstøl
9. juli 2019

Global Ocean Technology og deres nye rigghavn i Mandal på Gismerøya har hatt en hektisk første måned i operasjon.

– At vi fikk riggen Rowan Viking på plass dagen etter at jekkeputer på havbunnen var ferdig i slutten av mai syntes vi var veldig kult, og alt har gått i hundre siden den dagen. Nå er det omlag 40 personer i arbeid på Rowan Viking, hvor vi skal gjennomføre en del ombygging og vedlikeholdsarbeid, sier Thomas Granfeldt, Senior Vice President Business Relations i GOT Norway.

Tilsammen har den nye rigghavnen til den voksende industriaktøren på sørlandet krevd flere millioner i investeringer.

– Det er for eksempel blitt fylt ut over 120 000 m3 med stein for å få bygget et sikkert jack-up fundament som nå er godkjent og klasset av DNV. Vi er også blitt godkjent av Maersk som en prioritert yard, og vi er inne hos flere redere enn kun Rowan. Dessuten har vi fått på plass et grønt landstrømanlegg riggarbeidet kan nyte godt av, forteller Granfeldt, som ikke er fornøyd med hva han kaller for «visse rykter i bransjen» rundt dybden på kaias innfartsåre.

– Vi er blitt fortalt at det snakkes om at denne ikke skal være dyp nok. Her vil jeg gjerne få frem at vi garanterer plass til de fleste riggene på norsk sektor. Det er ingen begrensinger på innseilingen til havnen vår, forteller han engasjert.

Med innvielsen av ny rigghavn varsler han også høy aktivitet i tiden fremover.

– GOT som helhet er i veldig bra sig for øyeblikket. Vi kan påta oss de fleste oppdrag her lokalt rundt service, modifikasjon og vedlikehold, men vi gjør også andre jobber ute på veien der hvor riggene er. Nå har vi for eksempel 180-190 mann på oppdrag ute på Linge og Edvard Grieg, sammen med en hel del annen aktivitet.

Flere ben å stå på

Med sin strategiske plassering rundt sørspissen av Norge vil Granfeldt at havnen skal bli et nytt knutepunkt for aktivitetene i de sydligere deler av Nordsjøen.

– Ser man på kartet over landet vårt kan man bli litt lurt, for Norge ligger ganske mye mer vridd mot sør og UK enn man skulle tro. Jeg vil anta at vi har omtrent like kort vei til UK-sektor som Stavanger har, dessuten er vi nærmere Danmark og de sørligere deler enn hva resten av landet er. Fremover skal vi jobbe knallhardt for å bli et foretrukkent alternativ til havner på Vestlandet, forteller han.

Fra den første ansatte for rundt 18 måneder siden teller GOT i dag nærmere 250 ansatte, og har allerede rukket å etablere flere ben å stå på innen forskjellige industrigrener. CEO Tor Henning Ramfjord, med kjent bakgrunn fra NOV, forteller om en bevisst strategi for å skape en robust industriaktør:

– Vi har vokst i en temmelig uvanlig fasong, og vi har for eksempel etablert oss innen båt, fiskeri og akvakultur, slik at vi kan tåle en vinternatt og en svingning i et marked.

Ramfjord trekker spesielt frem støtten fra kommunen og lokalsamfunnet i Mandal, som han mener har vært svært viktig for den raske utviklingen til selskapet.

– Jeg kan ikke få rost kommune og lokalsamfunn nok. De har spilt på lag med oss fra dag en, og gitt oss svært mye støtte og driv. Vi har for eksempel et meget godt havnesamarbeid med dem, og de strekker seg langt for å etterkomme ønsker fra oss.

– Selv om vi i dag har kapasitet til alle typer rigger, kan vi i fremtiden også få inn rigger i den nye dypvannskaien som bygges i Strømsvika. Totalt sett vil aktivitetene våre i Mandal skape store regionale ringvirkninger, som næringslivet i sør vil nyte godt av i fremtiden, avslutter han.

Opptatt av riggvedlikehold?
Bli med på PetroLive: Riggvedlikhold
Endagskonferanse 3.oktober!