Vil kutte gratis klimakvoter til norsk gassproduksjon
Glenn Stangeland
4. april 2019
Foto: Equinor
Vil kutte gratis klimakvoter til norsk gassproduksjon
Glenn Stangeland
4. april 2019

Miljødirektoratet foreslår en endring i klimakvoteforskriften som vil føre til at tildelingen av vederlagsfrie kvoter til gassproduksjon og fiskeforedling bli lavere enn i dag.

«Dette vil medføre at de fleste kvotepliktige virksomheter på norsk sokkel og i underkant av ti fiskeforedlingsvirksomheter på land vil måtte kjøpe en større andel kvoter for oppgjør av sine kvotepliktige utslipp i perioden 2021-2030 sammenlignet med i dag», skriver Miljødirektoratet i et høringsnotat.

Forslaget er nå sendt på høring og frist for å avgi kommentarer er satt til 27. mai.

Hele høringsnotatet kan du lese her!