Acona har fått oppdraget med å lage en offentlig rapport til Petroleumstilsynet, hvor de skal studere hva som gikk galt med Goliat og to andre prosjekter på norsk sokkel.

Studien skal dekke alle faser fra tildeling av utvinningstillatelse, letefase, mulighetsstudier, tidlig fase, konseptfase, utarbeidelse og godkjenning av utviklingsplan, prosjektering, bygging, ferdigstillelse, oppstart og inntil første driftsår.

– De fleste feltutviklingene på norsk sokkel gjennomføres innenfor rammene for tid og kostnader som framgår av PUD, mens enkelte har hatt store utfordringer med kostnader og forsinkelser i utbyggingsfasen med tilhørende eksempler på kvalitets- og HMS-utfordringer, særlig i oppstart og driftsfase. Goliat-prosjektet er et eksempel på en slik utbygging. Utfordringene med dette prosjektet har ført til stor oppmerksomhet, både fra offentligheten og fra myndighetene. Petroleumstilsynet har brukt mer ressurser på oppfølgingen av dette prosjektet enn noen annen enkeltfelt på norsk sokkel. Petroleumstilsynet anser derfor at en bred gjennomgang av dette prosjektet og to andre samtidige feltutviklinger kan bidra til viktig og nyttig læring, heter det i en melding.

Arbeidet med rapporten har allerede startet og sluttrapporten skal leveres til Petroleumstilsynet innen 31. mai 2019.

– Petroleumstilsynet er en viktig kunde for Acona, spesielt med tanke på troverdigheten den gir oss, sier konsernsjef i Acona, Stig Hognestad.

– Vi tror denne rapporten vil få en god del oppmerksomhet og kan forbedre prosesser for hvordan feltutviklingsprosjektene styres for å sikre sterk HMS-ytelse, sier Hognestad.

Forrige artikkelHoover Ferguson tildelt Transocean-kontrakt
Neste artikkelNå går giganten på landstrøm

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR