20 milliarder i årlige «subsidier»? Her henter de tallene….
Glenn Stangeland
20. november 2018
Illustrasjonsfoto: Equinor
20 milliarder i årlige «subsidier»? Her henter de tallene….
Glenn Stangeland
20. november 2018

Regjeringsforhandlingene har nok en gang satt fart i debatten om oljeskatt og såkalte subsidier.

I den muntlige spørretimen på Stortinget 7. november, sa Une Bastholm (MDG) at oljeindustrien subsidieres med over 20 milliarder kroner.

«Hadde vi hatt et nøytralt skattesystem, hadde vi hatt inntekter til staten på over 10 milliarder kroner mer enn i dag. Oljenæringen subsidieres altså i dag med 10 milliarder kroner hvert år, og da har vi ennå ikke regnet med subsidiene gjennom leterefusjonsordningen, som legger til 10 milliarder kroner til det.» 

Bakgrunnen for tallene er Finansdepartementets beregninger på forespørsel fra KrFs fraksjon i Finanskomiteen.

«For 2018 er skatteutgiften ved raske avskrivninger i ordinær skatt anslått til 1 560 millioner kroner. Skatteutgiften ved høye investeringsfradrag i særskatten (avskrivninger, friinntekt og rentefradrag) er for 2018 anslått til 9 155 millioner kroner. Skatteutgiftene er beregnet som nåverdien av provenytapet som følge av høyere fradrag enn i en nøytral petroleumsskatt for anslag på investeringskostnader pådratt i 2018.»

I anslagene har departementet ikke tatt hensyn til at overgang til et nøytralt skattesystem kan påvirke investeringsbeslutningene.

Du kan lese hele svaret fra Finansdepartementet her!

KrF har i sitt alternative statsbudsjett tatt til orde for en «utredning av endring i petroleumsskatteregimet slik at det ikke påvirker investeringsbeslutningene.»

Miljøpolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF har uttalt til Dagens Næringsliv at partiet ønsker at skattesystemet legges om slik at det blir «investeringsnøytralt».

Ifølge Finansdeparementet ble det utbetalt 99,8 milliarder kroner i leterefusjon i perioden 2008-2016. Det gir et snitt på rundt 11 milliarder kroner i året i perioden.

Hele oversikten kan du finne her!