Dagratene stiger, men det er noe annet som er mer interessant
John Økland
19. juli 2018
Dagratene stiger, men det er noe annet som er mer interessant
John Økland
19. juli 2018

Skal du tjene gode penger som riggselskap nå, må du selv finne ut hvordan du kan få gjort mer på samme tid som tidligere. Stigende dagrater ender nemlig neppe i ny boom.

Bakgrunn: John Økland, Petro.no

En voldsom sult på rigg sendte leieprisen, dagraten, mot 600.000 dollar på det feteste. Fra nedturen i 2014 falt den til bunnen i fjor, før den nå klatrer igjen. Selv om oljebransjen er syklisk er det få som tror vi får se slike enorme rater igjen.

Jeg tror det finnes to enkle forklaringer på det:

  • Det er ikke bærekraftig og vil bare lede til ny krise
  • Både olje- og riggselskaper enes nå om andre modeller i kontrakten

Til punkt 1: En ny prisboom vil være kortsiktig glede og sikreste vei til en ny brutal oljesmell. Den voldsomme nedturen rammet så hardt at ingen vil eller kan gjenta det.

Til punkt 2: I flere av årets viktigste inngåtte riggavtaler ligger det tydelige føringer som er en klar konsekvens av det markedet har vært igjennom. Det inngås rammeavtaler hvor forutsetningene for eventuelle nye kontrakter er ferdig forhandlet. Det ligger også inne en oppside til riggselskapet hvor effektivitet belønnes. Det er fornuftig at dersom riggen er ferdig med sine arbeidsoppgaver mange måneder før tiden må dette belønnes. Oljeselskapet vil ved en utbygging spare penger på raskere gjennomføring og fremskynde utbygginger. Dette vil igjen gi dem raskere produksjonsstart og løpende inntekter på et tidligere tidspunkt.

Her er noen eksempler fra første halvår som ventelig kommer til å bli mer og mer vanlig fremover:

I juni booket Wintershall North Drilling-riggen West Mira, som blir operert av Seadrill etter oppkjøpet fra verftet.

Kontrakten dekker boring av seks brønner på Nova-utbyggingen fra første halvdel av 2020. Riggen får, etter det Petro.no kjenner til, en dagrate på rundt 300.000 dollar. Men avtalen inneholder også et annet viktig element; belønning.

«Kontrakten inneholder insentiver som innebærer at Seadrill vil bli belønnet for effektive og sikre operasjoner», heter det.

I tillegg er det inngått en rammeavtale med Seadrill for fremtidig riggbehov. Altså; hvis Wintershall skal ha enda en rigg, er priser og forventinger avklart alt nå.

Et annet riggoppkjøp som også ble belønnet med langsiktig kontrakt er Odfjell Drillings overtakelse av Stena Midmax – nå Deepsea Nordkapp.

De landet en fast avtale med Aker BP på to år, pluss opsjoner. I tillegg til en markedslinket rate, ligger det inne en prestasjonsbonus. Så den oppgitte kontraktsverdien på 245 millioner dollar (dagrater på 335.000) kan fort bli langt mer verdt. Odfjell har tidligere vist evne til effektive boreoperasjoner, da spesielt med Deepsea Atlantic på Johan Sverdrup.

Dette er også forklaringen til at Equinor i mai tildelte sistnevnte rigg en brønnbasert  kontrakt på seks hull, til en oppgitt verdi på 160 millioner dollar – som gir en dagrate på rett under 300.000 dollar. I denne dealen  ligger blant annet at riggselskapet vil være ansvarlig for kjøring av foringsrør, behandling av spillvann, håndtering av borekaks, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV) og drivstoff. Avtalen gir dermed Odfjell Drilling incentiver til å holde kostnader også rundt dette nede. I tillegg kommer potensielle inntekter fra kontraktens incentiv-modell.

Kontrakten på Atlantic gjelder Fram og Askeladd – men avtalebetingelsene er skrevet i en rammeavtale for alle enhetene i flåten, som ble annonsert samtidig.

Når neste riggavtale annonseres på norsk sokkel kan du nå sjekke hvor lenge du må lete for å finne hva de skriver om belønning for raskt og sikkert arbeid. Det bør ikke være langt nede. Det bør ligge klare føringer fra styrerommene til både olje- og riggselskapene ved inngåelse av nye kontrakter.

Skal du få gjort noe på den beste måten, må den som utfører det motiveres til å gjøre det best.


[annonse]

Er riggvedlikehold viktig for din bedrift? Bli med på årets PetroLive Riggvedlikehold! Se program og meld deg på!