Equinor planlegger å stenge ned Heimdal i 2021
Glenn Stangeland
5. februar 2019
Foto: Equinor
Equinor planlegger å stenge ned Heimdal i 2021
Glenn Stangeland
5. februar 2019

Equinor forbereder nedstenging av Heimdal-feltet i Nordsjøen, og per i dag er planen å stoppe produksjonen på feltet i oktober 2021.

Det viser dokumenter som petro.no har fått tilgang til.

Det er dog usikkerhet knyttet til tidspunktet for nedstengingen, hovedsakelig fordi plattformene prosesserer gass for andre felt og er et et knutepunkt i det norske gasstransportnettet.

«Produksjonen fra selve Heimdal-feltet og feltene som sender gass til Heimdal for prosessering er avtakende. Det legges til grunn at prosesseringen av gass fra disse feltene vil kunne opphøre innen utgangen av 2021», skriver Equinor.

Må legge om gasstransporten

Gassco arbeider samtidig med planer for omlegging av tørrgasstransporten over Heimdal slik at denne ikke lenger vil være avhengig av de eksisterende plattformene.

«Om og når Gassled legger om tørrgasseksporten fra Oseberg over Heimdal til en ren havbunnsløsning uten bruk av Heimdal-plattformene, ventes avklart medio 2019. Et slikt prosjekt kan bli gjennomført sommeren 2021».

Fjerningsaktiviteten skal deretter pågå fra 2022 til 2025.

Vekten på plattformdekket til Heimdal Main er på 19.626 tonn, mens dekket på stigerørsplattformen veier 2.749 tonn. Begge disse vil bli fjernet og tatt til land for gjenvinning. Det samme gjelder mest sannsynlig også stålunderstellene.

De fleste brønnene er plugget permanent i 2015, ved hjelp av modulær borerigg som var montert på Heimdal. De resterende plugges før avvikling av feltet.

Mulig gjenbruk

Equinor holder også muligheten for gjenbruk av plattformene åpen:

«Parallelt med pågående arbeid for å forberede en eventuell avslutning av produksjonen på Heimdal-feltet så undersøkes det om det er andre felt i området som kan nyttiggjøre seg av Heimdal plattformene og derved forlenge bruken av disse.»