Fall, biocidsprut i øynene, skip på kollisjonskurs og resten av uhellene i uke 31
Glenn Stangeland
13. september 2018
Fall, biocidsprut i øynene, skip på kollisjonskurs og resten av uhellene i uke 31
Glenn Stangeland
13. september 2018

Equinor
Mongstad
26. juli
De var flere operatører som sto i forskjellige høyder under ned firing av beam. Når vedkommende skulle ta imot beam ga han klarsignal på at han var klar til å ta imot. Rett etter at han tok imot beam ga kneet etter. Beam (bjelke for takkonstruksjon vekt 25 kg) blei på dette tidspunktet holdt av kollega som sto på topp av stillas. Operatør ble ikke påført skade fra beamen. De resterende 3 i arbeidslaget fikk sikra beamen og sjekka tilstand til kollega. Beredskap ble varslet og personen ble tatt hand om og ble kjørt til sykehus. Vedkommende er utskrevet fra sykehuset etter behandling og er sykemeldt ut arbeidsperioden. Politiet ble rutinemessig varslet om hendelsen. De har vært på befaring og området er frigitt.

Gassco
Draupner
27. juli
Plattform mottok varsel, kl. 03:41, fra Equinor Marine om fartøy på kollisjonskurs med Draupner. Fartøyet var da 45 minutter fra Draupner. Beredskapsorganisasjon mønstret iht til DFU 12 og resterende personell mønstret til livbåt. Situasjonen avklart og normalisert etter ca. 40 minutter. Fartøyet var 18 minutter fra Draupner ved avklart situasjon. Beredskapsfartøy, Esvagt Bergen ble moblisert.

Aker BP
Tambar
28. juli
Under gjennomføring av test program for W2W fartøy ved Tambar, før endelig mobilisering, kom gangbro på Island Diligence ikke i inngripen slik den skulle på landingsplattform på Tambar. Dette medførte problemer med styring av broen og broen traff plattformens rekkverk og deretter en kabelbro. Se egen artikkel om hendelsen her!

Aker BP
Ula
28. juli
Det ble funnet 2 stk 900 mm rustfrie stål vinkler med en vekt på 1,2 kg pr. stk. på et HVAC rapo over dekk. Fallhøyde var 3,9 meter. Under ubetydelige endrede omstendigheter kunne de rustfrie vinklene ha falt ytterligere ned i rømningsvei 2,4 meter under rapoet som hadde medført en total fallhøyde på 6.3 meter.

Aker BP
Alvheim
29. juli
IP var i arbeid med demontering av stillas. Ved demontering av siste del vange/spir fikk IP overbalanse og falt ned på dekk (fallhøyde ca. 1m). IP er transportert til land med SAR helikopter for videre oppfølging.

Shell
Draugen
28. juli
I forbindelse med utskifting av Garn West Riser prosjektet, så foregikk en operasjon med floding av den nye fleksible riseren med vann. Det brukes Biocid til denne jobben, og IP var i ferd med å koble til vann til pumpa. Ventilen til måleglasset stod åpen, og det sprutet vann/Biocid opp og dusjet over IP som fikk væsken i ansiktet. Øyeskyll ble brukt på stedet, og vedkommende ble tatt til hospitalet. SAR ble rekvirert og IP ble sendt til St.Olavs for videre oppfølging.

ConocoPhillips
Eldfisk
28. juli
En kryssfinèrplate ble observert i plattformstrukturen ca. 5 meter over sjø. Den var lagret på plattformens kjellerdekk men har forflyttet seg på grunn av vind. Det var ikke personell i området da den falt, og den utgjorde heller ikke fare for personell eller utstyr. Platen veide 2 kg og falt ca. 10 meter, fallenergi ca. 200 Joule.

Equnior
Statfjord C
29. juli
En gassdetektor i hovedkraft turbinhood vandret til 5 % LEL uten reell gass. Dette medførte tap av hovedkraft og start av nødgeneratorer. Kjølevannstilførsel til nødgeneratorene medførte trykkreduksjon i brannvann-system og alle brannpumpene starter. Trykksensor i brannvannssystem boligkvartér gikk i høy og medførte generell alarm. Beredskapsorganisasjonen mønstret og personell uten beredskapsoppgaver mønstret på alternativ mønstringstasjon. Situasjonen ble raskt avklart som ikke reell brann.

Aker BP
Tambar
31. juli
Fiskebåt på kollisjonskurs mot Tambar plattform varslet fra Ekofisk tårn. Beredskapsfartøy ble varslet og sendt mot båt for avskjæring. Etter kort tid fikk beredskapsfartøy kontakt med fiskebåten og denne dreide av kurs slik at kollisjonsfare ikke lengre var til stede. Tambar var ubemannet. Aksjon for prosessmessige forberedelser for å stenge Tambar var satt.

Equinor
Heidrun
1. august
I forbindelse med riving av stillas skulle den skadede forflytte seg over et rør, hvis overkant er ca. 120 cm over dekk. Han skled av røret og landet på ryggen/siden på dekket. Han gikk til sykepleier med smerter i siden. Undersøkelsen konkluderte med sannsynlig ribbeinsbrudd.

Equinor
Aasta Hansteen
1. august
Generell alarm og mønstring etter at to røykdetektorer i et av installasjonenes luftinntak kom inn. Normalisering etter kort tid da årsaken til deteksjon var eksos fra nødgenerator eller forsyningsfartøy. Aasta Hansteen er i prosjektfase med Hook-up and commissioning. Kald plattform. Hovedkraft gass er ikke tilgjengelig før oppstart og nødkraft kjøres i normalsituasjon.

Point Resources
Ringhorne
3. august
En gassdetektor ga alarm ved 20%LEL i område over Ringhorne inlet separator. Operatør sjekket ut området uten å finne gass eller lekkasjekilde. Etter lekkasjetesting av nyinstallert sikkerhetsventil ble det funnet at lekkasjepunktet var fra hull i ventildeksel på grunn av manglende plugg. Lekkasjen var kortvarig og pågikk kun da sikkerhetsventilen løftet.