Forbereder «ekstreme makeover» – slik skal Aker BP gi Ula nytt liv
Glenn Stangeland
26. november 2018
Foto: Aker BP
Forbereder «ekstreme makeover» – slik skal Aker BP gi Ula nytt liv
Glenn Stangeland
26. november 2018

Aker BP har store ambisjoner om å videreutvikle Ula som en hub nord for Ekofisk i Nordsjøen.

– Fra å være et felt som gikk mer eller mindre på tomgang før fusjonen, er planen nå forlenge levetiden til feltet og infrastrukturen forbi 2040, sier Richard Miller, direktør for Ula-området i Aker BP.

Operatøren har allerede boret to brønner på satelittfeltet Tambar, og er i gang med å gjennomføre gassløft på samme felt. Men dette er bare starten på det som kan bli en total make-over for Ula, som har produsert siden 1986.

Nye brønner, flere tie-backs og King Lear

I juni starter arbeidet med å bore og vedlikeholde fem brønner på feltet, hvorav to produksjonsbrønner og to injektorer. Det er ikke avgjort hvorvidt den siste brønnen blir en produksjonsbrønn eller en injektor.

Boremodulen på Ula vil bli løftet vekk fra plattformen av Saipem 9000 i april. Dette, sammen med fjerning av nødvendig stål på Ula D, vil lage plass til riggen Maersk Integrator, som skal bore brønnene. Estimert boretid vil være ett år. Dette er første fase av Ula Infill-kampanje. Fase 2 og 3 vil etter planen følge «om noen år».

For å forlenge levetiden på feltet, skifter operatøren ut gassturbiner og generatorer.

Det er identifisert flere mindre oljefunn som kan knyttes til feltet, blant disse Ula Nord, Krabbe samt Ula Triassic, som er et reservoar som ligger under hovedreservoaret. I tillegg ser selskapet på en videreutvikling av Ulas Jurassic-reservoir.

Utbyggingen av Spirit Energys Oda nærmer seg slutten, og feltet kommer etter planen i produksjon i 2019. Feltet overtar deler av infrastrukturen til Oselvar, som også var knyttet til Ula før det ble stengt ned.

Spirit Energy vil snart bore letebrønnen Cassidy. Et funn her kan enkelt knyttes til Ula via Oda.

Kjøpet av gassfunnet King Lear åpner nye muligheter. Avstanden til Ula er rundt 50 kilometer, og Aker BP har ambisjoner om å knytte dette til feltet. I tillegg til produksjon av reservene i King Lear, kan gassen også bidra til økt oljeproduksjon ved injeksjon av gassen på Ula.

Aker BP har identifisert mellom fem og sju leteprospekter som kan øke reservene i området. Kark-brønnen skal etter planen bores i 2019. Flere vil følge i 2020 og 2021.

På Operatørkonferansen i forrige uke, sa Faroe Petroleums Helge Hammer at selskapet også har ambisjoner om å riste liv i Oselvar-feltet. Også dette som en tilknytning til Ula.

Vurderer ny plattform

For å realisere flere av disse planene, vurderer Aker BP å bygge en ny brønnhode- og prosesseringsplattform på Ula.

– Ula er et gammelt felt, og det setter klare begrensninger for våre digitale ambisjoner. Bygging av en ny plattform vil derfor være en mulighet for å få utnyttet potensialet som ligger i digitalisering også på Ula, sier Miller.

Han understreker at flere av de ovennevnte planene og prosjektene ikke er sanksjonerte.

– Det er mye arbeid som gjenstår, og alle planene må ha grunnlag i reservoaret. I tillegg til King Lear, ligger rundt to tredeler av verdiene i Ula-området i ikke-godkjente prosjekter. Nå må disse modnes frem, slik at vi kan avgjøre hva som er mulig å få til.