Klemskade, båt på kollisjonskurs og resten av uhellene i uke 40
Glenn Stangeland
29. november 2018
Foto: Equinor
Klemskade, båt på kollisjonskurs og resten av uhellene i uke 40
Glenn Stangeland
29. november 2018

Equinor
Sted ikke angitt i varsel
25. september 
Laborant skulle veie inn natriumhydroksid til SAOB (sulfide anti-oxidant buffer). Boks var nesten tom og det var endel støv. Støv ble virvlet opp under helling av boks, og laborant pustet inn noe av dette. Vedkommende merket litt ubehag (litt svie og salt smak i munn). Dagen etter hadde vedkommende noe tungt for å puste og noe svie. Bedrifts lege ble kontaktet og vedkommende ble sendt til lungeavdeling for kontroll. Ble sykemeldt av lege og er tilbake i arbeid.

Equinor
Statfjord
29. september
Automatisk mønstringsalarm utløst kl 14:31 pga indikasjon i systemet på utløst sprinkler i W14 modulen. Mønstring gjennomført og beredskapsorganisasjon aktivert pga den automatiske alarmen. Det var ingen røyk/varme i forbindelse med hendelsen.

Equinor
Sleipner
28. september
kl.1405 Ble SKR Sleipner A varslet fra Equinor Marin om fartøy på kollisjonskurs. Alt personell på Sleipner feltet ble mønstret i livbåter på Sleipner A. To nærliggende supplyfartøy, ble sendt mot fiskefartøy for å opprette oppmerksomhet/kontakt. Kl.1411 endret fiskefartøy kurs og holdt godt klar av alle sikkerhetssoner på Sleipner feltet.. Plattformsjef har avholdt samtale med skipper på fiskebåt for å gjøre han oppmerksom at full mønstring ble iverksatt når en setter kurs på en plattform og ikke overholder lytteplikt på kanal 16.

Equinor
Troll/COSL Promoter
29. september
Mønstring pga av alarm på røyk detektor toalett boredekk – sensor sjekket ut – ingen røyk påvist. Generell alarm ble utløst og mønstring iverksatt. ESD1 ble utløst med tilhørende nedstenging av kommunikasjon/nett. Røykdetektor ble utløst ifbm periodisk testing av røyksensorer. Testing i denne sonen var avsluttet og tilbakestilt/normalisert da den ene sensoren på toalettet igjen ga utslag (utilstrekkelig utlufting).

Equinor
Åsgard
28. september
Det ble gjennomført en NAS/PAS test på Åsgard B 26.09.18. Produksjonen ble startet opp igjen fredag 28.09.18. Grunnet store rørvolum er det normalt at det tar lang tid før MEG (Mono Ethylen Glycol) kommer i retur fra Midgard/Mikkel subsea-anlegg etter en oppstart av anlegget. MEG brukes til hydratkontroll av brønner og subsea anlegg og MEG regenereres på Åsgard B. Nivået på MEG lagertankene om bord vil derfor normalt synke en tid etter oppstart. Det ble observert at nivåene på MEG-lagertankene sank kontinuerlig, til tross for at MEG kom i retur fra Midgard/Mikkel subsea-anlegget. Feilsøking i anlegget avdekket at regulatorer i MEG regenereringsanlegg var feilaktig innstilt etter oppgraderingen av kontrollsystemet. Temperatur og trykk forholdene i destillasjonskolonnen var feil. Og konsekvensen ble at MEG fulgte med vann over topp av kolonnene ut sammen med produsert vann. Mengden MEG som har gått tapt fra 28.09.18 til 01.10.18 er anslått til ca. 500 m3. Det har ikke vært mulig visuelt å se MEG/produsert vann på sjøen, og det er grunnen for at det ikke ble igangsatt forsøk på oppsamling. Denne meldingen sendes fordi dette var et ikke-planlagt utslipp av kjemikalie i grønn kategori.

Equinor
Aasta Hansteen
2. oktober
Arbeidstillatelse i SPAR nivå S600 for åpning av mannlokk, med Hytorc-verktøy, inn til void 6WVO1. Ca kl 04:00 ble kontrollrom ropt opp om behov for hjelp pga klemskade i SPAR. IP blir tatt med til Sykepleier for behandling. Sykepleier konfererer med vaktlege og SAR rekvireres. IP sendes i land med SAR ca kl 07:00. Klemskade på venstre pekefinger ytterste ledd pga at finger kom i klem mellom Hytorc-verktøy og bolt på mannlokk.

Equinor
Snorre
3. oktober
Under normal drift gikk det lekkasje på ventil ut av måleløp nr.4 til prooverloop på oljemålestasjon. Lekkasjepunkt er identifisert til å være i o-ring i bunnflens på gateventil. Lekkasjen ga initielt utslag på en detektor i området som ga sjekk og rapporter, og deretter utslag på ytterligere en detektor i området. Generell alarm, NAS og deluge ble aktivert. Beredskapsorganisasjonen og personell mønstret i henhold til instruks. Situasjonen ble normalisert kl 16.45.

Aker BP
Alvheim/Deepsea Stavanger
4. oktober
H2S Alarm utløst i shaker området. Rig mønstret i henhold til plan, POB 154. Beredskapslag sendt inn i området med gassmåler og verifisert at det ikke var H2S gass i området. Verifisert feil i utløst sensor i ventilasjonssystem. Situasjonen normalisert, avmønstret kl. 06:50.

Equinor
Oseberg/Askepott
3. oktober
Klokken 22:09 General Alarm utløst av HC Gass Detektor (811-AB-CA42-301). HC Gass detektor fikk en I/O feil. Personell mønstret i henhold til Alarminstruks. Innsatslag med friskluft sjekket ut området med Portable gas-måler Klokken 22:24 var aktuelle områder sjekket ut og mønstringen avsluttet.

Equinor
Snøhvit/Songa Enabler
25. september
25/9 ca kl 18:00: Under slipejobb fikk brannvakt noe i øyet, antok det var støv og gjorde ikke mer med det. 26/9: Person kontaktet Medic neste morgen pga irritasjon i øyet. Medic fant fragment i øyet som han ikke fikk ut. Person ble sendt inn med rutehelikopter samme dag for medisinsk behandling. 27/9: Var hos øyelege, fikk medisinsk behandling. Ble bedt om å holde seg i ro i helga og ta kontakt med øyelege dersom behov. 1/10: Dro offshore mandag, har ikke hatt behov for å oppsøke øyelege i helga.

Equinor
Utgard/Deepsea Atlantic
4. oktober
Den 04.10.2018 kl 09:20 mens det pågikk sementering av 20» csg brønn 15/8-G-1 H fikk vi en H2S alarm på en sensor babord akter under kran krybbe. Mønstring ble foretatt og situasjonen ble raskt avklart (feil på sensor). Situasjonen normalisert kl 09:41.