Leiv Eiriksson borer Setter-Pointer for Lundin
Glenn Stangeland
21. november 2018
Leiv Eiriksson borer Setter-Pointer for Lundin
Glenn Stangeland
21. november 2018

Ptil har gitt Lundin Norway samtykke til boring og testing av brønn 7121/1-2 S i Barentshavet.

Brønnen ligger i Barentshavet, avstanden til land er cirka 121 kilometer.

Operasjonen er planlagt startet i desember med en varighet på 52 dager.

Brønnen skal bores med Leiv Eiriksson.