OKEA lover mer aktivitet og flere arbeidsplasser i Kristiansund
Redaksjon
7. desember 2018
Foto: Frode Rabbevåg
OKEA lover mer aktivitet og flere arbeidsplasser i Kristiansund
Redaksjon
7. desember 2018

Tekst og foto: Frode Rabbevåg

– Nå skal vi bygge et selskap som skal drifte mange små felt, og jeg kan love at det blir mer aktivitet
og flere arbeidsplasser i Kristiansund enn de vi nå har overtatt fra Shell fra 1. desember.

Det var administrerende direktør i OKEA, Erik Haugane, som sa dette på Desemberkonferansen i
Kristiansund.

OKEA tok over 120 ansatte fra Shell i tillegg til administrasjonsbygget på Råket fra 1.
desember, og etter noen dagers drift kunne Haugane skryte av at de hadde hatt 100 prosent oppetid
på feltet etter at de tok over ansvaret.

– Draugen vil produsere etter 2040, og målet vårt er at vi skal klare å få ut 100 millioner fat til, ti
prosent av de totale reservene i feltet. Vi har tro på at det blir enda mer som skal produseres fra
plattformen, først og fremst fra tilleggsreserver som vi håper å finne i området rundt feltet.

Effektivt selskap
Erik Haugane poengterte at OKEA skal være et effektivt selskap som skal få lønnsomhet ut av små felt
og store felt som er i sluttfasen.

– De store oljeselskapene har en helt annen organisasjon. Vi er mer tilpasningsdyktige og
kan snu oss rundt raskt. Vi har hatt mange elefanter på norsk sokkel, og det er de oljeindustrien
søker etter når de leter i nye provinser. Nå går vi inn i en fase der små felt vil utgjøre en større del av
totalproduksjonen. Med overtakelsen av Draugen, er OKEA oppe i 1. divisjon med en
komplett driftsorganisasjon som kan håndtere slike små felt og haleproduksjon, påpekte Haugane.

Det første feltet selskapet gikk inn i var Yme der de har en 15 prosent andel. Siden har Grevling,
Draugen, Gjøa og Ivar Aasen kommet til.

Stolte oljearbeidere
– Jeg skal love at det blir mer, sa Erik Haugane med et lurt smil, og oppfordret alle i bransjen til å
framsnakke oljeindustrien.

– Vi er stolte over å jobbe i oljeindustrien. Den norske oljeskatten har bidratt med 5 000 milliarder
kroner i statskassen og har hatt svært stor betydning for landet. Vi må slutte å sette vårt lys under en
skjeppe, påpekte OKEA-direktøren i bibelske termer.