Point Resources + Eni Norge = Vår Energi
Pressemelding
10. desember 2018
Point Resources + Eni Norge = Vår Energi
Pressemelding
10. desember 2018

I dag blir Goliat-operatør Eni Norge og HitecVisions Point Resources slått sammen til ett selskap, Vår Energi.

Selskapet har planer om å investere over 65 milliarder kroner i løpet av de neste fem årene. Pengene skal brukes til nye feltutbygginger, revitalisering av eldre felt og leting etter nye ressurser.

– Vi er stolte over å være en betydelig lete- og produksjonsaktør på norsk sokkel, med egenoperert produksjon i alle hovedområdene på norsk sokkel; Balder- og Ringhorne-feltene i Nordsjøen, Marulk-feltet i Norskehavet og Goliat-feltet i Barentshavet. Vi har også en betydelig tilstedeværelse på land, med kontorer i Hammerfest, Oslo og Stavanger. Denne posisjonen, inkludert en robust organisasjon, gjør at vi er klar til fortsatt sikker drift og framtidig vekst, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Sikter mot 250.000 fat per dag
Vår Energi har eierinteresser i 17 produserende olje- og gassfelt i Norge. Selskapet planlegger å øke olje- og gassproduksjonen betydelig, gjennom å investere om lag 65 milliarder kroner i mer enn ti utbyggingsprosjekter over de neste årene. Dette vil bidra til å øke netto produksjonsnivå til 250 000 fat oljeekvivalenter daglig på tidlig 2020-tallet.

En vesentlig bidragsyter til dette er det allerede igangsatte Balder-X prosjektet, en levetidsforlengelse for det første lisensområdet på norsk sokkel, PL 001 fra 1965. Den nye reutviklingen av Balder- og Ringhorne-feltene innebærer vesentlige fremtidige prosjekter i framtiden, slik som at produksjonsskipet på Jotun skal modifiseres for forlenget levetid mot 2045; Balder-skipet skal få forlenget levetid til 2030; og det skal bores 15 nye produksjonsbrønner på Balder-feltet og 11 nye produksjonsbrønner på Ringhorne-feltet. Det skal tildeles flere store kontrakter i prosjektet, og anbud skal leveres i nær framtid.

– Etter de siste årenes restrukturering av oljeindustrien står Vår Energi for en ny vår på norsk sokkel. Vi har Eni S.p.A og HitecVision i ryggen, vi ser stort potensial i Norge, og vi har ambisiøse vekstplaner for framtiden. Vi er stolte over at det eldste lisensområdet på norsk sokkel kommer til å fortsette å skape verdier og sysselsette framtidige generasjoner; noe som kommer det norske samfunnet og mange andre til gode, påpeker Kragseth.

Vår Energi har i dag reserver og ressurser på mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalenter, og har en målsetning om å bygge ut rundt 500 millioner fat til. Selskapet har planer om å fortsette å investere i leting på hele den norske sokkelen de neste årene.

Tar over Goliat
Vår Energi har en strategisk posisjon i Barentshavet. Det delvis elektrifiserte Goliat-feltet, med en av plattformene på norsk sokkel som har lavest CO2-utslipp, representerer den første infrastrukturen for oljeproduksjon i denne regionen. Selskapet tar sikte på å utvikle dette potensialet videre, både gjennom letevirksomhet i nærområdet og tiltak for økt oljeutvinning. I tillegg investerer Vår Energi betydelig ressurser i utviklingen av Barentshavet gjennom sin eierandel i Johan Castberg-feltet, med forventet produksjonsstart i 2022.

– Med vår brede geografiske tilstedeværelse på norsk sokkel, med både modne og nye felt, har vi en solid portefølje med mange vekstmuligheter. Vi har også en sterk driftsorganisasjon med over 50 års erfaring på norsk sokkel, bygget på de tidligere selskapenes arv og historie helt tilbake fra 1960-tallet. De to eiernes langsiktige perspektiv på norsk sokkel og fokus på videre vekst understøtter våre ambisjoner om å utvide og optimalisere selskapets tilstedeværelse, legger Kragseth til.