PUD for Troll fase 3 godkjent – investerer 7,8 milliarder
Pressemelding
7. desember 2018
Foto: Equinor
PUD for Troll fase 3 godkjent – investerer 7,8 milliarder
Pressemelding
7. desember 2018

Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av tredje fase i Troll-utviklingen. Investeringer på 7,8 milliarder kroner vil bidra til å forlenge levetiden på Troll-feltet til utover 2050.

Feltet har siden produksjonsoppstart i 1995 generert inntekter på anslagsvis 1400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag.

Med en balansepris på under 10 dollar fatet er Troll fase 3 et av de mest lønnsomme og robuste prosjekt vi har hatt i selskapets historie. Godkjenningen av PUD innebærer at Equinor og partnerne nå kan realisere ytterligere 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter fra feltet med en CO2 -intensitet på 0,1 kilo per fat sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– Equinor vil jobbe videre sammen med partnere og leverandører og planlegger oppstart av feltet første halvår 2021 sier Rød.

– Med dette skrives et nytt kapittel i den fantastiske historien om Troll. Feltet spiller en viktig rolle i våre planer om å transformere norsk sokkel for bærekraftig verdiskapning i flere tiår, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor.

– Troll er den største gassprodusenten på norsk sokkel og leverer alene 7-8% av Europas totale daglige gassforbruk. Fra Troll skal vi levere sikker, lønnsom og karboneffektiv energi som bidrar til redusert kullforbruk og lavere CO2-utslipp i Europa med et langsiktig perspektiv utover 2050, sier Nakken.

Utbyggingen av Troll fase 3 er også viktig for norsk leverandørindustri. Anslagsvis 70 % av verdiskapingen vil skje i Norge.

Partnerskapet har tildelt kontrakter innenfor marine installasjoner og undervannsutstyr for totalt anslagsvis 950 millioner kroner til selskapene Nexans, Deep Ocean, IKM, Allseas og Marubeni.  I tillegg har partnerskapet tildelt kontrakter for ca. 2 milliarder kroner for undervannsutstyr og bygging av en ny prosessmodul på Troll A plattformen til Aker Solutions.

Troll partnere: Equinor (30.58 % – operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8.10 %), Total E&P Norge (3.69 %), ConocoPhillips Skandinavia (1.62 %)