Røykutvikling, vindproblemer og resten av uhellene i uke 39
Glenn Stangeland
22. november 2018
Foto: Equinor ASA
Røykutvikling, vindproblemer og resten av uhellene i uke 39
Glenn Stangeland
22. november 2018

Equinor
Statfjord B
2
1. september
Automatisk mønstringsalarm utløst kl 07:45 pga. indikasjon i systemet på utløst sprinkler i boligkvarteret. Mønstring gjennomført og beredskapsorganisasjon aktivert pga den automatiske alarmen. Det var ingen røyk/varme i forbindelse med hendelsen.

Equinor
Gina Krog
21. september
Vanntåke ble utløst i essential generator rom. Dette medførte GA og mønstring på Gina Krog. Årsak til at vanntåken ble utløst var teknisk feil på manuell ventil.

Equinor
Oseberg Sør
21. september
I forbindelse med boring av 8 1⁄2 ‘’ seksjon i brønn F17C satte borestreng seg fast. Det ble gjort flere forsøk for å få borestrengen løs uten at dette lykkes. Strengen ble kuttet på 5048 m målt dyp. En radioaktiv kilde i bunnhullstrengen er forlatt i brønnen. Videre plan er nå å sementere.  Hendelsen rapporteres og følges opp mot Statens Strålevern.

Equinor
Gullfaks B
22. september
Generell alarm ble utløst med tilhørende PA melding. Beredskapsorganisasjonen mønstret og resterende personell gikk til livbåtene. Situasjonen ble sjekket, og det var ingen reel hendelse. Årsak til alarm: Aktivering av brann- og gassalarm, Flamme deteksjon i boremodul D24. POB kontroll og demobilisering kl.08:50. Feilsøking på detektorer pågår.

Equinor
Johan Sverdup/Haven
23. september
Et havari på en dieselmotor i maskinrom på Haven medførte smøreoljelekkasje og røykutvikling. Ingen personer var tilstede i maskinrommet. Bekreftet røyk gav nedstengning av hele maskinrommet, i tillegg gikk generell alarm og personell mønstret ihht instruks. Overvåkning av maskinrom med kamera viste ingen flamme. Et brannlag gikk inn i maskinrom og bekreftet smøreoljesøl og røyk, men ingen brann. Utlufting ble iverksatt og røykutviklingen ble raskt avtagende. Etter 16 minutter (20:47) var rommet røykfritt og situasjonen ble normalisert. Hendelsen vil bli undersøkt nærmere.

ConocoPhillips
Ekofisk 2/4K
21. september
I forkant av varslet storm 21. september ble alt værutsatt stillas kontrollert og sikret. Til tross for grundig sikring løsnet 3 stk stillasplank fra et stillas med hhv potensielt teoretisk fallenergi mellom 420 – 1920 Joule. På grunn av værforholdene var det ikke personell i området og alle utendørs arbeidstillatelser var inndratt i forkant.

Aker BP
Ivar Aasen
19. september
Kabelskiller ble funnet 19.09.18 på topp av M520, liggende på dørken. Området rundt og antennetårn ble umiddelbart gjennomsøkt. Grunnet innkommende orkan, måtte grundigere undersøkelse utsettes til været hadde lagt seg. Klatrelag utførte grundig sjekk 23.09.18 og har med stor sannsynlighet funnet kabelskinnes opprinnelige lokasjon. En kort utvendig kabelgate nesten helt øverst i antennetårnet mangler. Her kan det se ut som det har vært en kabelskiller/skinne tidligere. Objektet veide 1.0 kg og har sannsynligvis ramlet ned fra en høyde på ca 13 meter. Det er svært lite trafikk i området, og det befant seg ikke personell i området når objektet falt. Området er undersøkt og det er ikke identifisert andre løse objekter i området.

Aker BP
Valhall
21. september
Inkommerstasjon til Lista fikk overslag/jordfeil, som medførte bortfall av strøm til Valhall. Beredskapsledelse ble mønstret og POB kontroll etablert.

Equinor
Snøhvit/Songa Enabler
25. september
Under slipejobb fikk brannvakt noe i øyet, antok det var støv og gjorde ikke mer med det. Person kontaktet Medic neste morgen pga irritasjon i øyet. Medic fant fragment i øyet som han ikke fikk ut. Person ble sendt inn med rutehelikopter samme dag for medisinsk behandling.

Equinor
Kristin/Tyrihans
26. september
Vind på 45 knop fra WNW førte til at ett lysarmatur i høyden ble skadet og ett flatt beskyttelsesdeksel på 400 gram falt ned på hoveddekk, utenfor gangvei. Beskyttelsesdekselet er 56 cm lang og 17 cm bred. Ukjent fallrute, dekselet ble ikke funnet rett under armaturet. Dekselet har mest sannsynlig blitt ført av vinden. Høyden fra armaturet ned til hoveddekk er 15 meter. Før dette skjedde hadde arbeidet I området blitt stoppet på grunn av sterk vind. Det var ingen personer tilstede da dekselet falt ned. Det var ingen vitner til fallet, så hendelsesforløpet og eksakt tidspunkt er uklart.

Equinor
Gina Krog/Randgrid
12. september
The incident happened while the Injured Person (IP) was working in one of the cargo tanks’ bell mouth area with changing gaskets on the decanting line. During this work the IP lost his footing and when regaining his balance he felt a pain in his lower back and down in his left thigh and calf. As the pain did not disappear the IP was sent to shore for further examination the next day. The person was not required to go offshore again after the examination. However it is considered that he would not have been fit for duty to do so, and the incident is accordingly treated as a lost time injury.

Equinor
Oseberg/Askepott
26. september
Klokken 23:58 ble general alarm løst ut på grunn av feil på et I/O kort. Personell begynte å mønstre. Klokken 00:04 var aktuelle områder som det defekte kortet dekket sjekket ut, og mønstring og alarm avsluttet.

Equinor
Åsgard B
27. september
Det ble gjennomført en NAS/PAS test på plattformen 26.09.18. Produksjonen var ikke startet opp igjen etter NAS/PAS testen da følgende skjedde 27.09.18: Nivået i kondensat stabiliseringskolonnen ble senket ved at en pumpet kondensat ut. Ventilen som skal åpne mot kondensatkjøler åpnet seint, og dette førte til at det meste av kondensatet gikk gjennom en kondensat-varme veksler. Kondensat-varmeveksleren er sikret med sprengblekk, og kondensat inn førte til at sprengblekk gikk før set-punkt ble nådd. Kondensat gikk videre til lav trykk (LT) fakkeldunk. Væskenivået i LT fakkeldunk steg raskt og aktiverte HH (høy-høy) alarm. Denne HH alarmen aktiverte Nas2 og GA (generell alarm). Situasjonen ble raskt avklart, og væskenivået i LT fakkeldunk ble senket til riktig nivå. Det var ingen HC lekkasje. Denne hendelsen meldes Ptil som følge av mønstring om bord på Åsgard B.

Equinor
Visund
28. september
I forbindelse med brønntesting oppstod en pakkbokslekkasje i equalize (EQ) ventil til brønn A-30. Generell alarm med mønstring og NAS 2.0 ble generert automatisk av gassdeteksjon i området. Det var utslag på 2 linjedetektorer og 1 punktdetektor. Deluge ble utløst i aktuelt område. Årsak ble raskt identifisert og operatør stengte umiddelbart ut trykkilde inn på EQ. Ved NAS 2.0 la ikke hovedkraft seg automatisk over på diesel slik at vi i en kortere periode var nede på nødkraft. Situasjonen var normalisert kl 05:36.