Rystad: – Fjerning av friinntekten øker balanseprisene med 30 prosent
Glenn Stangeland
21. november 2018
Illustrasjon: Equinor
Rystad: – Fjerning av friinntekten øker balanseprisene med 30 prosent
Glenn Stangeland
21. november 2018

KrF har i sitt alternative statsbudsjett tatt til orde for en utredning av mulige endringer i petroleumsskatteregimet. Partiets mål er et nøytralt skattesystem, altså et system der skattenivået ikke påvirker investeringsbeslutningene.

Finansdepartementet sine beregninger og definisjoner tilsier at Norge er rundt 10 milliarder kroner unna en nøytral oljeskatt, altså at dagens skattesystem stimulerer til over-investeringer på norsk sokkel sammenliknet med annen industri.

Les også: 20 milliarder i «subsidier» – her henter de tallene!

Men ifølge Rystad Energy er dette en feilslutning.

– Vi mener at skattesystemet per i dag ikke er nøytralt. Når vi beregner balanseprisen for nye prosjekter, ser vi at balanseprisen sett fra selskapene er høyere enn den samfunnsøkonomiske balanseprisen. Dette fører til at prosjekter som er lønnsomme for samfunnet ikke er lønnsomme for selskapene, og dermed stimulerer dagens system allerede til under-investering. En reduksjon eller fjerning av friinntekten vil forsterke denne effekten ytterligere, sier Espen Erlingsen, partner & leder for upstream research i Rystad Energy.

Rystad Energy har beregnet hvordan en eventuell fjerning av friinntekten vil påvirke balanseprisen for både pågående og fremtidige utbygginger på norsk sokkel. 

Her har analytikerne brutt ned elementene som bidrar til balanseprisen for Johan Castberg. Før skatt er balanseprisen rundt 24 dollar per fat. Etter skatt er balanseprisen rundt 29 dollar per fat. Alt med en diskonteringsrente på 7,5 prosent per år.

I samme graf har Rystad Energy også sett på effekten av å fjerne friinntektene. For Johan Castberg ville dette bety at balanseprisen øker med 9 dollar per fat, til 38 dollar per fat. Dette betyr at balanseprisen øker med rundt 30 prosent.

– Forskjellen skyldes at selskapene må avskrive investeringer over seks år. Enkelt sagt betyr dette at selskapene må ta sin del av kostnadene tidligere enn staten. I en nåverdi-betraktningen gir dette ekstra kostnader for selskapene. Friinntektene redusere noe av denne effekten, sier Erlingsen.

Beregninger for andre potensielle utbyggingsprosjekter viser samme effekt. Altså en økning i balansepris på rundt 30 prosent.

– En fjerning av friinntekten vil dermed medføre at flere fremtidige utbygginger med en balansepris rundt og over 50 dollar fatet vil bli skrinlagt til tross for at de vil være god økonomi for samfunnet å bygge dem ut.