Shell børster støv av Linnorm-utbyggingen
Glenn Stangeland
10. desember 2018
Foto: Frode Rabbevåg
Shell børster støv av Linnorm-utbyggingen
Glenn Stangeland
10. desember 2018

Av Frode Rabbevåg og Glenn Stangeland

Shell hadde store planer om å bygge ut gassfeltet Linnorm som en tilknytning til Draugen-plattformen, men prosjektet ble lagt på is tilbake i 2012.

Nå har selskapet børstet støv av prosjektet og håper endelig å få til en utbygging av feltet, som inneholder 25 milliarder standard kubikkmeter gass.

Til sammenlikning er Dvalin-feltet, som nå bygges ut, anslått å inneholde rundt 18 milliarder standard kubikkmeter gass.

– Vi har fortsatt betydelige oppgaver på Ormen Lange, der vi nå planlegger fase tre av feltutbyggingen, og med driften av landanlegget på Nyhamna. I tillegg har vi fortsatt aktivitet på Troll. Og så ser vi nå på Linnorm-prosjektet med nye øyne og er optimistiske når det gjelder å få til en utbygging, sa Rich Denny, administrerende direktør i Norske Shell, på Desemberkonferansen i Kristiansund.

Shell solgte seg nylig ut av Draugen og Gjøa, men har likevel ingen intensjoner om å forlate norsk sokkel.

– Etter at vi solgte Draugen til OKEA, får vi stadig spørsmål om vi er på vei ut av Norge. Nei, vi har tvert imot planer om å være her. Norge er en fantastisk plass å være med en stor framtid for oljeindustrien.

Han medgir likevel at Shell sine framtidsplaner i Norge langt fra er spikret. 

– Vi har hatt en fantastisk reise, med blant annet Draugen, men det er ikke vår kjernevirksomhet å drive haleproduksjon. Andre har større forutsetninger for dette, og vi fant den rette kjøperen for feltet i Okea. Vi håper det blir en lang og god reise for Kristiansund by og for den nye operatøren, sa Denny.

Shell har hatt nesten 200 personer ansatt i Kristiansund knyttet til driften av Draugen, Ormen Lange og landanlegget på Nyhamna i tillegg til å håndtere en del letevirksomhet for selskapet.

Fra 1. desember ble 150 av disse medarbeiderne overført til OKEA mens Shell beholder 45 medarbeider i Kristiansund.

– Vi stikker ikke av fra byen, og skulle Okea ha bruk for oss, er det bare å ringe, sier Denny med et smil.