Subsea-utbygginger for 130 milliarder – se oversikten!
John Økland
12. mai 2017
(Illustrasjon: Statoil)
Subsea-utbygginger for 130 milliarder – se oversikten!
John Økland
12. mai 2017

I perioden 2017-2019 vil det trolig blir levert inn utbyggingsplaner (PUD) for hele 25 subsea tie-back-prosjekter på norsk sokkel. Utbyggingene vil bety investeringer på omtrent 130 milliarder kroner, ifølge Rystad Energy.

De gode nyhetene stanser ikke der.

– I tillegg kommer prosjekter som blant annet Wisting og Castberg antagelig til å bli PUD-et i denne tidsperioden. Disse to er jo som kjent FPSO-prosjekter, men de vil samtidig ha større subsea-scope enn samtlige tie-backs i listen på 25.

Det sier Erik Holm Reiso, partner i analysebyrået.

På toppen av de 130 milliardene kommer også forretningsmuligheter for drift og vedlikehold av de aktuelle feltene.

Beste på fem år

Sammensetningen av utbyggingsprosjektene på norsk sokkel de neste årene vil være preget av få store og svært mange småprosjekter. Snittprisen ligger på litt over 5 milliarder, men det er stor variasjon i de ulike prosjektene.

– Vi forventer at vi kommer tilbake til et 2011-nivå for sanksjonering av subsea tie-backs i år. I 2011 lå vi på 8 prosjekter, i år forventer vi 7 hvorav 4 (Dvalin, Trestakk, Utgard og Byrding) allerede er godkjent, forteller Reiso.

Neste år blir antall sanksjoneringer trolig enda høyere etter at årene etter 2011 har gitt et kraftig fall i antallet.

– Forklaringen på at det kommer såpass mange nå, er tredelt. Det skyldes at prosjektporteføljen inneholder mange funn som egner seg til tie-backs, balanseprisen er generelt lavere i disse og at kostnadene har falt kraftig innen blant annet boring.

Står for halvparten av nye ressurser

Det kommer altså en lang liste med subsea-prosjekter, tie backs, som i sum blir meget interessant for leverandørene, samtidig som det gir et påfyll i produksjonen. Totalt anslår Holm Reiso at det totale ressursanslaget for de forventede PUD-ene ligger på 4 milliarder fat.

Dette tallet inkluderer både subsea tie-backs, bunnfaste innretninger og flytende konsepter.

Undervannsprosjektene vi snakker om her utgjør 2,1 milliarder av disse.

Forventede subsea tie-backs utgjør altså omlag halvparten av ressurstilveksten i 2017-2019 og altså cirka 40 prosent av utviklingsinvesteringene.

24 milliarder «står i fare»

Det har skjedd svært mye når det kommer til å kutte kostnadene i nye prosjekter, slik at balanseprisen går ned i takt med lavere oljepris. Men også blant «småprosjekter» som dette tross alt er, finnes det prosjekter som ikke er lønnsomme i dag. Ifølge Rystad Energy varierer balanseprisen mellom 27 og 79 dollar fatet.

Åtte av de 25 ligger over 50 dollar.

– Det betyr at de er i grenseland for kommersialitet ved dagens oljeprisnivå. Disse prosjektene utgjør 24 milliarder i utbyggingskostnad, som da står i fare for ikke bli bygget ut.

Det vil også kunne forventes at noen prosjekter kan skli litt ut i tid, eller bli fremskyndet. Likevel gir disse tallene et bilde av aktivitetsnivået man kan forvente innen subsea tie-back de neste to årene.

Ser man enda lenger frem i tid vil årene etter 2019 også ha god flyt.

– I den neste 3-årsperioden har vi 17 tie-backs og i perioden 2023-2025 ytterligere 11, så det er en betraktelig «backlog». Denne vil videre adderes nye gjennom funn som vil gjøres fremover, men det blir naturlig nok mer og mer usikkerhet rundt oljepris, kostnadsnivå jo lenger ut i tid man går.

Her er en subsea-prosjektene som vi venter på:

Pil & Bue, Eirin, Snorre-utvidelse, Snadd fase 1, Snøfrid Nord, Storklakken, Skarfjell, Luno II.

Tor II, Krafla, Fogelberg, Troll Future, Snøhvit, Tommeliten Alpha, Garantiana, Brasse.

Noatun, Gjøk, Mikkel, Mjølner, Cara, Eldfisk Nord, Grand.