AF Gruppen skal hugge opp Dunlin Alpha
Glenn Stangeland
27. desember 2018
Foto: Fairfield
AF Gruppen skal hugge opp Dunlin Alpha
Glenn Stangeland
27. desember 2018

AF Gruppen har i konsortium med Heerema Marine Contractors nå signert kontrakt med Fairfield Betula Limited, om fjerning og gjenvinning av Dunlin Alpha topside i engelsk sektor i Nordsjøen, etter at partene inngikk en intensjonsavtale.

Kontrakten omfatter prosjektering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning av Dunlin Alpha plattformen, med en total vekt på cirka 20.000 tonn. Prosjekteringen vil starte umiddelbart og plattformen skal fjernes og gjenvinnes i perioden mellom 2021 – 2024.