Aker BP forbereder produksjonstest for årets største funn
Glenn Stangeland
3. oktober 2019
Foto: Odfjell Drilling
Aker BP forbereder produksjonstest for årets største funn
Glenn Stangeland
3. oktober 2019

Aker BP gjorde i sommer årets største funn på norsk sokkel, i Liatårnet-prospektet i lisens 442 i NOAKA-området.

Størrelsen på funnet ble estimert til mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter

Ifølge selskapets kvartalspresentasjon er volumpotensialet (volume in place) på hele 500-700 millioner fat oljeekvivalenter.

Første halvdel av 2020

Nå planlegger operatøren en kombinert avgrensningsbrønn og produksjonstest av funnet.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 442 vil utarbeide en datainnsamling- og avgrensningsplan for Liatårnet. En slik plan vil inneholde en eller flere avgrensningsbrønner inkludert produksjonstest. Det forventes at en avgrensningsbrønn med produksjonstest vil kunne bores i første halvdel av 2020», skriver Aker BP i en søknad til Olje- og energidepartementet.

Lisens 442 omfatter også funnene Frigg Gamma Delta og Langfjellet. Aker BP er operatør og har en eierandel på 90,26 prosent. Lotos er partner med en andel på 9,74 prosent.

PUD-utsettelse

Partnerskapet har søkt om utsatte frister for beslutning om videreføring (BOV) og innlevering av utbyggingsplan (PUD) for lisensen til henholdsvis 31. desember 2021 og 31. desember 2022.

Resultatene fra produksjonstesten kan få betydning for valg av utbyggingsløsning for hele NOAKA – området mellom Alvheim og Oseberg, som omfatter flere betydelige funn, men mangler infrastruktur til å få bygget ut flere av disse.

Aker BP og Equinor har som kjent ikke kommet til enighet om veien videre.

Førstnevnte, som er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Frøy, Fulla, Langfjellet og Rind, samt Liatårnet, mener en utbyggingsløsning med en prosesseringsplattform plassert midt i NOAKA-området vil være den beste løsningen for en utbygging. Equinor, som er operatør for Askja og Krafla, ønsker å knytte sine funn til sin egen infrastruktur.

Det kompliserer situasjonen ytterligere at Aker BP har 50 prosent eierandel i Krafla- og Askja-funnene.

Dette sier olje- og energiministeren

Statsråd Kjell-Børge Freiberg understreker at Olje- og energidepartementet helst ønsker at selskapene selv ordner opp i konflikten.

– Vi oppfatter at det er dialog mellom partene og oppfordrer dem til å finne en løsning selv. Dersom de ikke klarer det, må departementet finne løsningen for dem. Men jeg vil ikke sette noen dato som tidsfrist, sier Freiberg til petro.no.

Detaljer om 42 kommende letebrønner på norsk sokkel
Petro Database – prøv gratis i 30 dager