Aker BP med nytt oljefunn – kan være opptil 132 millioner fat
Glenn Stangeland
19. mars 2019
FOTO: Ptil
Aker BP med nytt oljefunn – kan være opptil 132 millioner fat
Glenn Stangeland
19. mars 2019

Aker BP ASA har funnet olje og gass i letebrønn 24/9-14 S (Froskelår Main) og en horisontal avgrensningsbrønn, 24/9-14 A.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 10 og 21 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 63 og 132 millioner fat.

Det melder Oljedirektoratet.

Det nærliggende oljefunnet 24/9-3 (Gamma) kan bli sett på som en del av dette funnet. En del av funnet kan strekke seg over på britisk sektor.

Funnet vil med all sannsynlighet bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur i Alvheim-området.

Funnet ble første gang børsmeldt 4. februar. Da var størrelsen oppgitt til å være innenfor pre-drill-estimatet, altså 45-153 millioner fat oljeekvivalenter.

Annonse
Aker BP kommer på Petrolive - Innkjøp og logistikk
Stavanger, 10. april
Se program og deltakerliste her!

Brønnene er boret om lag 4 kilometer nordvest for Bøyla-feltet.

Undersøkelsesbrønn 24/9-14 S traff på en total gasskolonne på 30 meter, og en total oljekolonne på 38 meter i Hordalandgruppen i sandsteinslag (injektitter) på til sammen 35 meter hovedsakelig med meget til svært gode reservoaregenskaper. Sandsteinene er tolket til å være remobilisert sand fra Heimdal- og Hermodformasjonene i paleocen som er injisert inn i den overliggende Hordalandgruppen. Gass/olje-kontakten ble observert i brønnen. Olje/vann-kontakten ble ikke observert, da loggene viste olje ned til situasjon.

Avgrensningsbrønn 24/9-14 A, som ble boret horisontalt, traff på flere gass- og oljeførende injektitt-soner på totalt 540 meter, med mange sandsteinslag med varierende reservoaregenskaper, hovedsakelig fra gode opp til svært gode. Sandsteinslagene er også her tolket som injiserte sander i Hordalandgruppen med varierende kvalitet og tykkelser. Gass/olje – og olje/vann-kontakten er som i undersøkelsesbrønnen.

Les også: Har fått smaken på Froskelår, men i nord settes appetitten på prøve