Brudd på ankerlinje og stigerør som løsnet – uhellene i uke 10
Glenn Stangeland
24. april 2019
Foto: Kjetil Visnes, Equinor
Brudd på ankerlinje og stigerør som løsnet – uhellene i uke 10
Glenn Stangeland
24. april 2019

1. mars
Equinor
Gullveig/Askeladden
Manuell melder ved styrbord side av helidekk genererte GA. Alle startet mønstring ihht til alarminnstruks, men det ble avdekket at alarmen var generert av feil ganske tidlig, og alarm stoppet etter ca 2 minutt. Situasjon var da avklart ved utsjekk av personell ved helidekk. Videre undersøkelse ved elektrikere viste at en kabel lå i klem i detektoren, og gjorde denne utett. Dette har gitt vanninntrenging, og kortslutning som har gitt alarmsignal.

3. mars
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4B
Trykktransmitter montert på Service Wing Valve er knekt av og ligger på dekk nedenfor. Ventilen ble funnet 03.03.19 kl 1915, tidspunkt for hendelsen er ukjent. Fallhøyden var 1,5 meter og vekt på ventilen er 5,8 kg.

3. mars
ConocoPhillips
West Elara/Eldfisk
I forbindelse med pågående brønnoperasjon på S-40 (uttrekking av drillpipe) ble det natt til søndag aktivert en røykdetektor i BOP kontrollrom. Årsaken til røykutvikling var varmgang i en vifterem tilhørende elektrisk/hydrauliske BOP-pumpe. Situasjonen ble normalisert ved at pumpen ble steng ned og rommet luftet ut. Mønstring av personell ble iverksatt kl 0442 på West Elara og kl 0444 på Ekofisk kompleks. Full POB oppnådd kl 0506 på West Elara og kl 0507 på Ekofisk Kompleks.

3. mars
Equinor
Oseberg Vestflanken/Askepott
H2S alarm ble utløst på riggen og alt personell mønstret iht. instruks, POB kontroll etter 13 minutter. Sensorene som utløste alarmen står i nærheten av en ventilasjons / lufte hatt for en bildge tank som inneholder diverse slop. Området rundt luftehatten ble avsperret og kjemikalie ble mixet / sirkulert igjennom tanken. Målinger etter tilførsel og sirkulering av kjemikalie viste liten / ingen H2S og personell kunne gjenoppta arbeidet i uteområdene. Situasjonen normalisert kl. 05:40.

3. mars
Equinor
Martin Linge A
22:10: Kontrollrom MLA varslet om en sveiser som føler seg uvel og trenger medisinsk tilsyn. Hoster kraftig og har pustevansker. 22:30: Tilstanden forverrer seg, og beredskapsorganisasjonen mønstrer. 22:35 SAR på Oseberg feltsenter blir informert, i tilfelle behov for medisinsk evakuering. 22:45 Sykepleier beslutter å frakte pasient på båre over til hospitalet på Floatel Superior. Arbeidssted ble sikret. 23:40 Pasienten har blitt undersøkt på hospitalet og har kommet til hektene. Friskluftsutstyret brukt av sveiseren blir sjekket, for å se om han kan ha blitt eksponert for røyk i forkant av hendelsen. Ingen feil funnet på utstyret. Helsetilstand blir evaluert videre av lege.

5. mars
Equinor
Snorre B
En riser til en WAG-injektor har løsnet fra innfestningen til plattformen og falt ned på havbunnen. Riseren var koblet til vanninjeksjonssystemet til plattformen, men det pågikk ikke injeksjon i den aktuelle riseren. Brønnen som var tilkoblet riseren var nedstengt. Riseren ligger nå kveilet på havbunnen. Det har vært utført utsjekk med ROV for å avdekke potensielle skader på omkringliggende utstyr. Så langt er det ikke avdekket noen skader på omkringliggende risere eller annet utstyr på havbunnen. Hendelsen har ikke medført utslipp til ytre miljø.

5. mars
Equinor
Martin Linge A
En person fikk skulder ut av ledd da han skulle klatre ut på et stillas. Han mistet balansen og grep etter stillas for ikke å falle. Skulderen ble da rykket ut av ledd. Skulder ble satt på plass av sykepleier, og den skadde er flydd med SAR til legesjekk på land.

5. mars
Equinor
Åsgard A
I forbindelse med lasthåndtering fra båt skjer følgende: I det en lastebærer (vinsj) settes på dekk, kommer et ledehjul skliende ut på dekk fra lastebærerens «gulv». Ledehjulet blir liggende like forran lastebæreren. Barriere med sperret lasteområde var etablert. Ingen materiell- eller personskade. Synergi er under utarbeidelse og videre saksbehandling vil avgjøres om kort tid. Løpehjulet veide ca 40 kg.

6. mars
Equinor
Gjøkåsen/West Hercules
«Brønn NO 7132/2-2 ble boret til TD på … ( …seksjon med …. oljebasert slam). Man startet å sirkulere brønnen ren før utrekking av borestrengen. Under sirkulering av brønnen med  borekronen på …. ble det observert økning av gassnivået i retur slammet fra …. til …. med stigende trend. Slampumpene ble slått av og brønnen stengt inne med BOP (øvre annular). Ved innstegning av brønnen hadde gassmålingene økt til …. . Etter innstengning av brønnen og slampumpene avslått ble gassnivå målt til …. i header-box (statisk tilstand på slamsystemet). Det ble ikke observert volum økning i aktiv slamsystem før innstegning av brønnen. Innstegningstrykk som ble avlest var følgende; ………….. Det ble igangsett sirkulering av brønnen ihht Borers metode første sirkulasjon der det ble observert gassmåling på maksimum ….. og avtagende trend etter poor-boy degasser. Borers metode andre sirkulasjon med drepevæske på …… oljebasert slam vil bli utført for å stabilisere og normalisere brønnen.»

Sladdet versjon av meldingen.

7. mars
Equinor
Oseberg Sør
Det skal gjennomføres vedlikehold på nødgeneratorene i henhold til vedlikeholdsprogram. I den forbindelse tas nødgenerator ut av drift og tilhørende brannpumpe vil bli utilgjengelig. Vedlikehold utføres på en nødgenerator av gangen. Varighet på vedlikeholdet per maskin er 3-4 dager. Oppstart er fra 7.3 kl 0700.

5. mars
Aker BP
Valhall IP
Person på IP rørdekk snublet og skadet kneet. Etter utsjekk med sykepleier ble person sendt i land med ordinær flight for konsultasjon med lege og røntgen. Det ble 06.03 konstatert brist/brudd i kne.

7. mars
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
Transocean Enabler hadde gjort ferdig boreoperasjon på brønn 6406/3-A-4 HT2 og skulle flyttes rundt template og installere BOP på brønn 6406/3-A-2 H. Før BOP ble installert på A-2 fikk bro indikasjon på linjebrudd på anker 1. Feilsøking ble gjennomført og man bekreftet linjebrudd. Flyttet rigg til sikker sone 50 m fra template. Tilleggsinfo: 9 anker er fremdeles intakt og Transocean Enabler er en DP-rigg, ingen risiko for installasjonen. Riggen var ikke koblet til brønn da hendelsen skjedde.