Lever PUD for Tor II – investerer 6 milliarder
John Økland
26. juni 2019
Lever PUD for Tor II – investerer 6 milliarder
John Økland
26. juni 2019

ConocoPhillips leverer PUD for Tor II den 1. juli.

Tor II er en undervannsutbygging med to havbunnsrammer tilknyttet Ekofisk.

Totalt er det snakk om anslagsvis 60 millioner fat oljeekvivalenter, med en investering på omlag 6 milliarder norske kroner.

«Den valgte løsningen er en undervannsutbygging med to bunnrammer hvor produksjonen føres via en ny 14 km lang rørledning til Ekofisk-senter for prosessering og videre transport til Teesside (UK) og Emden (Tyskland). Støttesystemer og gass til gassløft suppleres fra Ekofisk-senter via hhv en ny kontrollkabel og ny rørledning», skriver operatøren i et brev til Olje- og energidepartementet.

Tor-feltet i Nordsjøen hadde produksjonsstart i 1978 og var tilkoblet Ekofisk. Produksjonen opphørte i 2015. Prosjektet som nå søkes godkjent er en gjenutbygging av feltet. Produksjonsstart er forventet i 4. kvartal 2020.

PUD-en leveres Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, melder OED.