Byttehandel – Faroe får produksjon, Equinor utbyggingsprosjekter
Pressemelding
5. desember 2018
Foto: Equinor
Byttehandel – Faroe får produksjon, Equinor utbyggingsprosjekter
Pressemelding
5. desember 2018

Faroe bytter sine andeler i tre felt under utbygging, Njord-, Hyme og Bauge, til Equinor, og får til gjengjeld andel i de fire produserende feltene Alve, Marulk, Ringhorne Øst og Vilje.

For Faroe betyr avtalen blant annet følgende:

  • Produksjonsveksten blir fremskyndet.
  • 2019-produksjonen øker med 7000 – 8000 fat/dag.
  • 2019 produksjonen forventes nå å ligge på totalt 18.000-22.000 fat/dag
  • Fareos kapitalkostnader og driftsutgiftene per fat blir vesentlig redusert.

I det siste har Faroe fått oppmerksomhet siden DNO har annonsert at de vil by på selskapet. Helge Hammer, administerende direktør for Faroe Petroleum Norge, har følgende kommentar til dette.

– Tre forhold er viktig å få med seg i forhold til DNO. For det første har denne avtalen vært underveis lenge, lenge før DNO annonserte at de vil by på Faroe. For det andre så er dette en avtale som er veldig god for absolutt alle aksjonærene i Faroe. Og for det tredje så er avtalen vurdert av «UK take-over panel» (en britisk instans som passer på at ledelsen i et selskap inngår avtaler som er god for virksomheten, og ikke kun har til hensikt å stoppe et oppkjøp), og de har konkludert med at dette er en avtale som kan gjennomføres.

Helge Hammer (Foto: Faroe Petroleum)

Han understreker at denne avtalen sikrer at Faroe er godt underveis til det som er målet på mellomlang sikt.

– Vi er nå godt underveis mot målet om en produksjon på 50.000 fat om dagen på mellomlang sikt. Samtidig styrker vi likviditeten og balansen i forkant av investeringsbeslutningene på Iris/Hades og Agar-funnet.

Transaksjonen er såkalt kontant-nøytral. Det er altså ingen kontanter involvert.

– Dette er vinn-vinn både for Equinor og oss. De får felter som passer bedre for et stort selskap, og vi får tilgang på felter som både er i produksjon, men som også har reserver og betydelige oppsider. Det vi får er mer verdt for oss, enn det vi gir fra oss, forklarer Helge Hammer.

I alt så er transaksjonen, gitt en oljepris rundt dagens, ventet å løfte omsetningen til Faroe Petroleum med om lag 1,7 milliarder kroner til neste år.

– Vi øker kontantstrømmen, senker behovet for investeringskapital, og dermed kan vi se på kapitalstrukturen vår med nye øyne, sier Helge Hammer.

Han trekker dessuten frem disse øvrige punktene som viktige fordeler for Faroe ved handelen:

Faroe skaffer seg nå ytterligere to kjerneområder. Alvheim og Norne, inkludert en ny letebrønn i Alve-lisensen og en godkjent utviklingsbrønn på Marulk i 2019.

Faroes utnyttelse av sin skattemessige norske underskuddsposisjon kan forskutteres.