Capricorn boret tørt på Lynghaug
Glenn Stangeland
10. juli 2019
Leserbilde: Øyvind Halland
Capricorn boret tørt på Lynghaug
Glenn Stangeland
10. juli 2019

Capricorn Norge, operatør for utvinningstillatelse 758, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-3, Lynghaug.

Brønnen var tørr, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 6 kilometer sørøst for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Åreformasjonen).

Brønn 6508/1-3 påtraff om lag 170 meter med vekslende lag med sandstein, leirstein og kull i Åreformasjonen, hvorav til sammen nær 50 meter sandstein med meget god reservoarkvalitet. Det er ingen spor av petroleum i brønnen, og den klassifiseres som tørr.

Brønnen ble boret av Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6608/11-9, Godalen, i utvinningstillatelse 842 i Norskehavet, også med Capricorn Norge som operatør.